Termíny a podmienky skúšok na stredné školy vrátane prijímačiek na osemročné gymnáziá sú už známe

  Foto: Bigstock

Ministerstvo školstva zverejnilo termíny prijímačiek na osemročné gymnáziá.

 

Prijímacie konanie na osemročné gymnáziá bude tento rok v dvoch termínoch - 15. júna a 18. júna 2020. Žiaci, ktorí sa budú uchádzať o štúdium v osemročnom vzdelávacom programe, sa o prijatí alebo neprijatí na strednú školu dozvedia 24. júna 2020. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré rezort zverejnil na svojom webe.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tiež umožnilo zriaďovateľom od 1. júna 2020 obmedzené otvorenie stredných škôl či jazykových škôl. Dôvodom je vykonanie komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok či štátnych jazykových skúšok. Dočasné otvorenie týchto škôl v čase mimoriadnej situácie bude možné pod podmienkou dodržania protiepidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rozhodnutia a usmernenie sú uverejnené na webstránke ministerstva školstva.

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku