Vďaka fondu TDPS pôjdu slovenskí učitelia do San Francisca či do CERNU

Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia bude podporovať aktívnych učiteľov.
Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia bude podporovať aktívnych učiteľov. / Foto: Shutterstock

Nový neinvestičný fond bude finančne podporovať aktívnych učiteľov v ich raste a zlepšovaní vzdelávania v slovenských školách. 

 

Neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.) rozdelil 20-tisíc eur medzi osem pracovníkov v školstve. Systém ďalšieho vzdelávania ani aktuálne grantové schémy veľmi nepodporujú slovenských učiteľov v odbornom a osobnom raste. Preto slovenský podnikateľ Robert Spišák založil koncom roka 2019 neinvestičný fond Teacher Development Program Slovakia (TDPS, n.f.).

Vôbec prví žiadatelia v histórii fondu zasielali svoje projektové zámery do 31. marca 2020. Z nich osem podporí TDPS, n.f., sumou 20-tisíc eur. Projektové zámery posúdila a úspešných kandidátov vybrala odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov na školstvo a rozvoj ľudí. Od 1. júna 2020 do 31. mája 2021 by mali víťazi napĺňať svoje ciele a pracovať na komplexnom osobnostnom i odbornom raste.

„Vďaka podpore fondu tak získajú úspešní žiadatelia napríklad možnosť rastu pri rozvojových aktivitách v San Franciscu, švajčiarskom Cerne, či anglickom Scarborough,“ uviedol správca fondu Marek Kmeť.


Komisia podporila projekty z celého Slovenska, každý z nich prináša inovácie a ich následné využitie v školskom systéme. Zamerané sú nielen na jazyky, ale i umenie, kreativitu, medziodborovú synergiu, kritické myslenie alebo grafický dizajn. „Veľmi dôležité je aj následné rozširovanie získaných vedomostí a zručností žiadateľov, ktoré budú následne uplatňovať a učiť ďalších členov odbornej verejnosti aj vo svojich komunitách“, dodal Marek Kmeť.

 

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

  • E. Balážiková, Košice – Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu – 1 840 €
  • L. Kalinová, Rožňava – Rozvoj kritického myslenia – 2 480 €
  • M. Leitnerová, Budimír – Interný koučing učiteľov na škole – 1 920 €
  • T. Mičáňová, Bratislava – Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni – 1 640 €
  • N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 €
  • I.Pavlacová, Považská Bystrica – Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 €
  • Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 €
  • R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 €

Zdieľať na facebooku