Detský čin roka 2020: Hľadáme inšpiratívne príbehy detí, ktoré pomáhajú

Sponzorovaný článok
Organizátori projektu Detský čin roka 2020 hľadajú inšpiratívne príbehy detí.
Organizátori projektu Detský čin roka 2020 hľadajú inšpiratívne príbehy detí. / Foto: Pexels

Inšpirovať deti k dobrým skutkom dokážu najlepšie samotné deti. Aj preto v týchto dňoch organizátori projektu Detský čin roka hľadajú inšpiratívne príbehy detí, ktorým nebolo ich okolie ľahostajné. Vyzývajú deti i dospelých, aby napísali o dobrých skutkoch detí a prihlásili ich do projektu Detský čin roka 2020.

 

V roku 2019 čítalo príbehy o detských skutkoch 67 326 detí zo 703 slovenských škôl. Deti sa tak učia cez reálne príbehy iných detí pomáhať, môžu sa identifikovať s príbehmi, inšpirovať sa, uvedomiť si svoje vlastné možnosti.

 

Aktuálna situácia si vyslovene žiada hovoriť o význame dobra o čosi viac – motivovať a podporovať deti v ich dobrých skutkoch – byť si vzájomnou inšpiráciou. „Veríme, že v týchto dňoch je dôležité, aby sa dobré veci diali a zdieľali. Všetci potrebujeme počuť pozitívne správy. Dúfame, že naša  výzva o zdieľaní dobrých skutkov detí sa dostane k čo najväčšiemu počtu detí, učiteľov, rodičov i celej verejnosti a bude ich motivovať k zaslaniu príbehov o dobrých činoch detí,“ uviedla Saša Broadhurst-Petrovická, štatutárka OZ Detský čin roka.

 

Deti sa inšpirujú jedinečnými príbehmi v škole

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Tento rok oslavuje už svoje 20. výročie. Počas svojej existencie sa do neho zapojilo viac ako 1 600 000 detí z celého Slovenska.

 

Na jeseň zašlú realizátori projektu do 2200 škôl pedagogický materiál s vybranými 40 skutočnými príbehmi o dobrých skutkoch v ôsmich kategóriách. Deti a pedagógovia budú pracovať s týmto materiálom na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, budú čítať príbehy a rozprávať  sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Fenomén reálnych príbehov ako inšpirácie je v poslednom čase mimoriadne oceňovaný a využívaný pri rôznych technikách a postupoch vo vzdelávaní i motivačných aktivitách.

 

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii a toto je aj podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Možnosť individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu príležitosť uvedomiť si vlastnú hodnotu a akceptáciu zo strany kolektívu aj celej spoločnosti.

 

Detské hlasy rozhodnú o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020.

 

Ako je možné príbeh prihlásiť:

  • Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do niektorej z ôsmich kategórii:  Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a novej kategórie – Dobrý čin na nete.
  • Deti môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podporiť.
  • Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a myslia si, že by mali byť ocenené.
  • Dôležité sú aj kolektívne dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizujú.
  • Dobré skutky detí do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pedagógovia a ostatní dospelí.
     

Správu o dobrých skutkoch detí je možné zasielať do 30. júna 2020 poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava alebo prostredníctvom webstránky www.detskycin.sk

 

 

Zdieľať na facebooku