RTVS spúšťa s učiteľmi novú reláciu Školský klub

Nová relácia Školský klub bude vysielaná predbežne do konca marca.
Nová relácia Školský klub bude vysielaná predbežne do konca marca. / Foto: Bigstock

17. marec 2020 – RTVS do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Na jej výrobe spolupracuje s učiteľmi z viacerých neziskových organizácií.

 

Školský klub sa začne vysielať v stredu, 18. marca na Dvojke, každý pracovný deň v čase 9.15 – 10.00 h, minimálne do 27. marca. Venované bude žiakom prvého stupňa a prierezovo zastreší viaceré predmety.

 

„Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa do nich vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obťažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ priblížil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX, ktoré sa na výrobe relácie podieľajú.

 

Vysielaním bude deti sprevádzať jeden z moderátorov Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová a učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo základnej školy FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy. Vysielanie umožní aj interaktivitu detí za televíznymi obrazovkami – učitelia im budú zadávať úlohy a prostredníctvom e-mailu [email protected] sa budú môcť podeliť o svoje riešenia.

 

„Nepôjde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov z oblasti zdravia, prírodopisu, matematiky či geografie. Po 27. marci budeme na základe aktuálneho stavu v Školskom klube pokračovať, prípadne ho rozšírime,“ doplnil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

 

So zbieraním námetov na vysielanie sú relizačnému tímu napomocné aj organizácie Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku