Si aktívny učiteľ s chuťou rásť? Vyskúšaj mentoring

Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov gymnázií, stredných škôl a druhého stupňa základných škôl.
Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov gymnázií, stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. / Zdroj: IRPU

Bratislava, 10. marca 2020  - Nezisková organizácia LEAF otvára už 9. ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov gymnázií, stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Garantom programu je Dávid Králik.

 

Po vstupe do programu získa každý učiteľ svojho vlastného mentora - odborníka z praxe. Mentor nie je inšpekcia a jeho úlohou nie je kritizovať či rozdávať rady, ale formou dobre položených otázok pomôcť učiteľovi nájsť nové riešenia a pracovať na cieľoch, ktoré si sám stanoví.  Individuálny prístup je zárukou toho, že v centre pozornosti sú potreby a osobitosti každého učiteľa.

 

Stretnutia s mentorom prebiehajú približne raz za dva týždne a učiteľ nemusí nikam cestovať. Celý 8-mesačný program totiž prebieha priamo v jeho triede. Mentori, s ktorými spolupracujeme, pôsobia v rámci celého Slovenska a ak sa v niektorom z miest žiadny nenachádza, je zabezpečená plnohodnotná online komunikácia. Mentor navštevuje vyučovacie hodiny, do ich priebehu ale nezasahuje, iba ich pozoruje a následne ich spolu s učiteľom rozoberá z didaktického aj osobnostného hľadiska.

 

IRPU je veľmi prínosný mechnizmus, ktorý nahrádza niečo, čo v našom školstve chýba, a čo je zároveň jedinou účinnou cestou pre profesný rozvoj učiteľa. Bez spätnej väzby, podnetov, inšpirácií a otázok by som nemala šancu na sebe pracovať,” hovorí o zapojení sa do programu Lenka Ditte, učiteľka z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Pozitívne IRPU hodnotia aj ďalší učitelia.

 

Zdroj: IRPU

 

Rozhodujúcimi kritériami pre výber do programu je silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe a potenciál robiť zmeny. “Hľadáme učiteľov, ktorí majú úprimnú a neutíchajúcu chuť zlepšovať sa. Mentoring je náročný proces, pri ktorom je občas potrebné zájsť až za hranicu svojej komfortnej zóny, pretože len tak dokážeme s učiteľmi objaviť nové možnosti ako posunúť ich prácu na vyššiu úroveň. Cieľom nášho programu je pomôcť čo najväčšiemu počtu učiteľov vytvárať pre svojich žiakov čo najlepšie podmienky na celostný rozvoj,” hovorí koordinátorka programu z organizácie LEAF, Jana M. Balážová.

 

Zapojením sa do programu spoznajú učitelia komunitu ďalších, podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska. Aj po skončení programu si môžu navzájom pomáhať, zdieľať skúsenosti a inšpirácie. LEAF pre nich tiež organizuje pravidelné komunitné stretnutia.

 

Program IRPU doteraz absolvovalo vyše 200 učiteľov z rôznych častí Slovenska. Do nového ročníka je možné prihlásiť sa do 30. marca na stránke www.irpu.leaf.sk. Tu nájdete aj viac informácií, profily mentorov, skúsenosti zapojených či naše nové videá.

Zdieľať na facebooku