Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky testovania pohybových zručností prvákov

Rodičia poznajú prvé výsledky testovania pohybových zručností svojich detí.
Rodičia poznajú prvé výsledky testovania pohybových zručností svojich detí. / Foto: Bigstock

Prví rodičia žiakov základných škôl už vedia, na aký šport má ich dieťa predpoklady. Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky testovania pohybových zručností žiakov prvých ročníkov základných škôl.

 

I keď dnešné deti vo veku 6 – 7 rokov majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi spred vyše 50 rokov mierny nárast hmotnosti (1,6 kg), nemožno tento nárast interpretovať ako tendenciu k obezite. Aj toto konštatovanie vyplynulo z celoštátneho Testovania pohybových zručností žiakov prvého ročníka, ktoré sa uskutočnilo v tomto školskom roku na 1748  základných školách. Závery testovania zároveň poukázali aj na mierny nárast telesnej výšky súčasných detí za spomínané 50-ročné obdobie, a to o 1,6 – 1,8 cm.

Z ďalších výsledkov, ktoré vieme porovnávať, je však zrejmé, že došlo k významnému poklesu pohybovej výkonnosti žiakov. Výnimkou bol len výsledok v teste ľah – sed u chlapcov.

 

Zároveň možno konštatovať, že na úrovni vyšších územných celkov je v podstate absolútna zhoda medzi socioekonomickými ukazovateľmi (miera evidovanej nezamestnanosti, príjmy a životné podmienky domácností, ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa vzdelania, regionálny hrubý domáci produkt) a celkovou pohybovou výkonnosťou detí v danom kraji. Znamená to teda, že ekonomický status rodiny má veľký vplyv na športovanie detí.

 

Deti boli testované v disciplínach ako napríklad člnkový beh, hĺbka predklonu s dosahovaním v sede, kotúľanie 3 lôpt, ľah- sed či skok do diaľky z miesta.

 

Zámerom projektu Testovanie pohybových zručností žiakov prvého ročníka je prostredníctvom celoštátneho testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike. Súčasne priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a odporučiť deťom športy, na ktoré majú pohybové predpoklady. Projekt sa nesie v duchu myšlienky, že každé dieťa má vlohy pre nejaký šport, len je potrebné identifikovať, o aký šport ide.

 

K 15. decembru 2019 bolo do Informačného systému testovania žiakov (ďalej len „ISTŽ“) vložených celkom 39 094 výsledkov testovaných žiakov. ISTŽ prešiel v tomto školskom roku aj na základe podnetov z praxe mnohými vylepšeniami. Jedným z nich je aj funkcionalita tlače certifikátov, ktoré mohli školy vytlačiť žiakom k polročnému vysvedčeniu.

 

Podrobné zistenia v jednotlivých športových disciplínach je možné nájsť na www.testovanieziakov.sk.

 

Výsledky testovania pohybových zručností žiakov / Zdroj: testovanieziakov.sk


Zdroj: Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdieľať na facebooku