Konferencia OHÝBAJ MA, MAMKO: Ako úspešne zvládnuť náročný prechod do škôlky a školy

Konferencia Ohýbaj ma mamko
Konferencia Ohýbaj ma mamko / Zdroj: Asrow

Bratislava 31. január 20020 – Čo všetko by mali deti vedieť a zvládať pred nástupom do predškolského zariadenia a prvej triedy základnej školy, emocionálne dozrievanie detí či aspekty výchovy verzus požiadavky školy. To je len zopár tém, o ktorých sa bude diskutovať na druhom ročníku konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO. Jej cieľom je nájsť spoločné pohľady všetkých, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a formovaní osobnosti dieťaťa, teda rodičov, učiteľov aj vychovávateľov. Garanciou odbornosti sú renomovaní spíkri zo Slovenska a z Česka. Konferencia sa uskutoční 14. marca 2020 v priestoroch Team up v Bratislave, vstupenky sú v predaji online.        

    

 „Tešíme sa veľkému záujmu a pozitívnemu ohlasu z minulého ročníka. Hlavnou témou marcovej konferencie je pripravenosť dieťaťa do materskej a základnej školy z pohľadu rodiča a učiteľa. Pozvanie prijali renomovaní odborníci zo Slovenska a z Česka PhDr. Ján Svoboda, uznávaný psychológ, psychoterapeut a pedagóg, Mgr. Jiří Halda, špeciálny pedagóg a personálny poradca, a PaedDr. Ľubica Noščáková, skúsená slovenská pedagogička. Pripravené sú témy ako emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy, súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine, sebareflexia rodiča ako základ zdravej výchovy a zručnosti detí pri zápise do prvého ročníka základnej školy,“ hovorí organizátorka Katarína Rácz z občianskeho združenia ASROW.

 

Príďte sa inšpirovať od najlepších

Organizátorom konferencie OHÝBAJ MA, MAMKO je občianske združenie ASROW a SMŠ Pramienok. Na konferencii nabitej celodenným programom odznejú odborné témy, rady a bude aj dostatočný priestor na diskusiu a otázky zúčastnených. Po konferencii čaká na záujemcov autogramiáda Jiřího Haldu, ktorý je spoluautorom knihy Jsi tam, brácho?

 

Mgr. Jiří Halda sa  zameriava  predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho?, ktorá vyšla na jeseň 2019. Na konferencii vystúpi s prednáškou Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky, v ktorej sa bude sústrediť na princíp spokojného dieťaťa, ktoré je fyzicky v pohode a emocionálne netrpí. Úlohou matky je deti pripraviť  na emocionálnu samostatnosť a tá sa rozdeľuje na oblasti samostatnej sebaobsluhy, emočnej nezávislosti a pocitu sociálneho prínosu,“ vysvetľuje J. Halda. V druhom odbornom vstupe s názvom Aspekty sociálnej zrelosti a jej prejavy sa dotkne problematiky prejavov nezrelosti u predškolákov, školákov a dospelých.

 

PhDr. Ján Svoboda je psychológ, vyučuje na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, tu uplatňuje viacročné skúsenosti získané v poradenskej praxi pri diagnostike a vedení výchovy a výučby. Na Slovensku spolupracuje s detským domovom v Piešťanoch a Topoľčanoch a  prednáša učiteľom všetkých stupňov školstva. V prvom svojom príspevku na tému súčasné dieťa a požiadavky školy verzus výchova v rodine upozorní na rozpor medzi individualistickou výchovou v rodinách a potrebami školy. Svobodova druhá prednáška sa dotkne otázky sebareflexie rodiča v zmysle tézy:  Najviac vychovávame, keď nevychovávame vôbec.

 

Pedagogička PaedDr. Ľubica Noščáková má bohaté skúsenosti s výučbou na prvom stupni základnej školy, ako aj s prijímaním detí do prvého ročníka, ktorých absolvovala už 25. Vďaka netradičným spôsobom v prístupe k deťom a spolupráci s rodičmi nad rámec bežného štandardu získala ocenenie TOP 10 Učiteľ Slovenska 2018. Vo svojej prvej prednáške bude hovoriť o zručnostiach, ktoré musí dieťa ovládať, čo musí vedieť a aké správanie sa od neho v škole očakáva. Druhý vstup sa bude týkať testu 8 inteligencií podľa Gardnera, na ktorom vysvetlí, aké rôzne štýly, spôsoby a formy učenia môžu deťom vyhovovať.

 

Informácie o konferencii OHÝBAJ MA, MAMKO nájdete na webovej stránke www.ohybajmamamko.sk, facebookovom profile asrowsk a instagramovom účte asrow_oz. Vstupenky sú v predaji online TU.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku