Školy dostali za mimoriadne výsledky svojich žiakov takmer 770 000 eur

Takmer 770 tisíc eur rozdelilo ministerstvo školstva základným a stredným školám za úspechy ich žiakov
Takmer 770 tisíc eur rozdelilo ministerstvo školstva základným a stredným školám za úspechy ich žiakov / Foto: Unsplash

Presne 769 799 eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR základných a stredným školám za úspechy ich žiakov na celoslovenských či medzinárodných súťažiach a olympiádach v školskom roku 2018/2019. Medziročne to predstavuje nárast o vyše 60 000 eur. Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roku 2006/2007.

     

„Teší ma, že do súťaží a olympiád sa úspešne zapája toľko žiakov, pričom mnohí z nich sa nestratili ani na medzinárodnej úrovni v konkurencii svojich rovesníkov z Európy i celého sveta. Vysoký počet ocenených umiestnení a s tým súvisiaci nárast objemu finančných prostriedkov, ktoré sme školám vyplatili, potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

    

Takto získané financie môžu školy využiť na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo aj na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.   

    

Za výsledky žiakov v uplynulom školskom roku získalo finančné prostriedky celkovo 592 základných a stredných škôl a školských zariadení. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur.

     

Vôbec najúspešnejšou školou je Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach, ktoré získalo za výsledky svojich žiakov takmer 19 600 eur. V poradí druhú najvyššiu sumu 15 400 eur dostalo bratislavské Gymnázium na Grösslingovej 18. Sumou viac ako 10 000 eur si prilepšili ešte aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne (13 200 €) a bratislavské Konzervatórium na Tolstého 11 (11 200 €). Najúspešnejšou základnou školou bola ZŠ s MŠ na Drotárskej ceste 48 v Bratislave, ktorá od rezortu školstva získala 8 200 eur.

 

Kompletný prehľad škôl i zoznam oceňovaných súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov je zverejnený na internetovej stránke www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov.
 

Zdieľať na facebooku