Aj umelecká škola môže učiť zo života, o živote, pre život

  Zdroj: Youtube

LIPTOVSKÝ HRÁDOK, 23. OKTÓBRA 2019 – Súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom Hrádku sa zapojilo do aktivity projektu „Deti nepočkajú“. Projekt otvára verejnú diskusiu o kvalite vzdelávania na Slovensku a prepája aktérov vo vzdelávaní.

 

Zriaďovateľka a riaditeľka konzervatória Eva Ohraďanová sa nedávno stala štatutárkou Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Zároveň zriaďuje aj Súkromnú základnú umeleckú školu. Jej žiaci v praxi dokazujú kvalitu vzdelávania. Boli, napríklad, aj súčasťou predstavenia v Slovenskom národnom divadle a kritika ich vystúpenie označila za jeden z vrcholov večera.

 

Tím projektu „Deti nepočkajú“ hľadá po celom Slovensku zaujímavé osobnosti, ktoré hýbu názormi na vzdelávanie.  Aj preto oslovil Evu Ohraďanovú, aby v jednom zo spotov projektu ukázala ako možno učiť zo života, o živote a pre život. Aj keď ide o tému, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť odborná a náročná. So žiačkami konzervatória Emou Mackovou a Viktóriou Mäsiarovou ukázala a vysvetlila ako, a prečo práve tak, sa robia piruety. Spot si môžete pozrieť na youtube kanále projektu „Deti nepočkajú“. Ani by ste neverili, koľko je v tom fyziky…

 

 

Bývalá tanečnica, učiteľka, zriaďovateľka súkromných umeleckých škôl a štatutárna zástupkyňa Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.  vyslovila prianie akú školu by dopriala deťom na Slovensku:

„V našich školách sa príliš málo hovorí o živote, o tom ako zvládať náročné situácie a ako byť v rovnováhe so sebou a s okolitým svetom. Našim deťom želám školy, ktoré ich naučia ako byť pevní a vzpriamení, ako byť zorientovaní a v rovnováhe, aby sa im v živote nezatočila hlava a aby dokázali ustáť všetky nástrahy života.“

 

Na Slovensku silnie diskusia o kvalite výchovy a vzdelávania. Vo viacerých kútoch vznikajú rôzne konštruktívne iniciatívy, združenia angažovaných odborníkov. Problémom je však výrazná rozdrobenosť. Projekt „Deti nepočkajú“ podporuje prepájanie aktérov vo vzdelávaní a vytvorenie Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní. Jadro stálej konferencie (SKAV) by mali tvoriť najmä angažovaní, proaktívni ľudia - riaditelia, učitelia, odborníci, podnikatelia či rodičia, študenti a vedci. A samozrejme iniciátori inovácií z tretieho sektora.

Zdieľať na facebooku