Ministerstvo školstva neodporúča účasť žiakov na premietaní filmu „Kto je ďalší?“

  Foto: Bigstock

V súvislosti s premietaním filmu Kto je ďalší? Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odoslalo riaditeľom základných a stredných škôl usmernenie. Uvádza sa v ňom, že vzhľadom na spochybnenie preventívneho a edukatívneho zámeru filmu zo strany odborníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je priamo riadenou organizáciou ministerstva školstva, nemôže odporúčať, aby sa žiaci zúčastňovali na projekcii filmu a seminároch organizovaných jeho tvorcami.

 

Film Kto je ďalší? ministerstvo školstva nefinancovalo, nesúhlasilo s jeho produkciou, a preto ani nedalo súhlas na uvedenie rezortu školstva ako partnera filmu, vrátane použitia jeho loga. Zároveň o vývoji situácie ešte v roku 2017 informovalo Európsku komisiu
so záverom, že rezort školstva bol v danej veci podvedený.

 

Zdieľať na facebooku