Jeden z desiatich finalistov sa stane Učiteľom Slovenska 2019

F. Danko, A. Hanesz, M. Siváková, L. Škarbeková, S. Opátová, J. Kramárová (dolný rad zľava), P. Pallo, J. Jánošíková, D. Môťovská, M. Tóth (horný rad zľava).
F. Danko, A. Hanesz, M. Siváková, L. Škarbeková, S. Opátová, J. Kramárová (dolný rad zľava), P. Pallo, J. Jánošíková, D. Môťovská, M. Tóth (horný rad zľava). / Foto: Zivica

Zaježová 3. septembra 2019 – Na hodinách skúšajú inovatívne formy výučby, aktívne sa zúčastňujú mimoškolských aktivít a svojim žiakom sa snažia odovzdávať nielen vedomosti, ale aj kus seba. Odmenou za ich úsilie nie sú len lepšie výsledky študentov, ale aj ich nadšenie pre predmety, ktoré vyučujú. Sú zároveň inšpiráciou pre svojich kolegov, ktorým sprostredkúvajú svoje skúsenosti. Takých pedagógov zviditeľňuje ocenenie Učiteľ Slovenska pod taktovkou Komenského inštitútu.

 

Do národného kola druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominácií sme mali 320, prihlášok nakoniec 70. Prihlášky posudzovala odborná porota a na výber 10 finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotila Kristína Hudeková, programová riaditeľka CEEV Živica, ktoré zastrešuje Komenského inštitút, organizátora ocenenia. Kritériá sú pri tom v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. ,,Pri prvotnom hodnotení sme zohľadňovali, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, či spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami, či sa zúčastňujú aj mimoškolských aktivít a ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom,“ vysvetľuje Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka odbornej poroty.

 

Po výbere mohli porotcovia navštíviť finalistov počas ich vyučovacích hodín, aby videli, ako konkrétne pracujú so žiakmi. Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov napokon organizátori pozvali na spoločného stretnutie vo Vzdelávacom centre Zaježová. ,,Mali pripravené prezentácie o sebe, o svojich učebných metódach a postupoch. Pripravili sme pre nich diskusie a chceli sme, aby sa v nich prejavili aj ako osobnosti. To všetko nám pomôže vybrať Učiteľa Slovenska 2019,“ dodáva Kristína Hudeková.

 

Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je opätovne aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode medzinárodnej iniciatívy Gobal Teacher Prize a prišla na rozhodujúce zasadnutie na Zaježovej. ,,Veľmi sa teším z tohtoročných finalistov, ktorí sú dôkazom, že na Slovensku máte vynikajúcich učiteľov, naplno oddaných svojej profesii. Zaslúžia si, aby sa ich úsilie zviditeľnilo. To je poslanie tohto ocenenia na celom svete,“ dodáva Rebecca Warbrick.

 

Finalisti 2. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska:

Florián Danko (31), učiteľ elektrotechniky a odborných predmetov na SOŠ informačných technológií v Bratislave

Angelika Hanesz (49), učiteľka informatiky a fyziky na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici

Júlia Jánošíková (40), učiteľka fyziky na Gymnáziu Malacky

Jana Kramárová (55), učiteľka inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (ISCED 1) na Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici

Dagmar Môťovská (53), učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na Súkromnej ZŠ na Bajkalskej 20 v Bratislave

Stanislava Opátová (53), učiteľka matematiky a slovenského jazyka na ZŠ s MŠ v Nižnej

Peter Pallo (39), učiteľ prvého stupňa na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej

Monika Siváková (42), učiteľka dejepisu, apikovanej ekonómie a občianskej náuky na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi

Lenka Škarbeková (35), učiteľka biológie, chémie a praktika z biológie a ekológie na Gymnáziu Gelnica

Marek Tóth (29), učiteľ biológie a chémie na ZŠ na Rozmarínova 1 v Komárne

Druhého držiteľa ocenenia Učiteľ Slovenska spoznáme vďaka podpore Slovenskej sporiteľne a Slovak Telekomu 3. októbra 2019. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2020 do Dubaja. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti.

 

Viac informácií nájdete na: www.ucitelslovenska.sk

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku