Nadácia ZSE: peniaze školstvo nezmenia, ale pomôžu

Sponzorovaný článok
Peter Bednár, správca Nadácie ZSE
Peter Bednár, správca Nadácie ZSE / Foto: Nadácia ZSE

Nadácia ZSE v septembri spúšťa nový grantový program Výnimočné školy. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľom jednoduchým spôsobom a bez zbytočnej administratívy finančné prostriedky na to, aby sa im učilo ľahšie, aby pomohli svojej škole a pritiahli záujem žiakov o svoj predmet. Viac o programe hovorí Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

 

O školách sa dnes hovorí a píše viac ako kedykoľvek predtým. Začína spoločnosť vnímať význam vzdelania?

So školami spolupracujeme v rôznych formátoch už niekoľko rokov. Je zaujímavé sledovať, ako sa niektoré veci rokmi menia a niektoré – naopak – ostávajú dlhé roky také isté. Je napríklad potešujúce, že školstvo a vzdelávanie sa stáva vo „veľkej politike“ kľúčovou témou. To je určite zmena k lepšiemu.  Dlhodobo sa nemenia očakávania od reformy školstva. Ďalším faktom ostáva, že školstvo je dlhodobo finančne podvyživené. To sa týka platov ale tiež udržiavania a rozvoja siete školských zariadení. Ako bývalý učiteľ som si absolútne istý, že bez kvalitného školstva a kvalitných učiteľov naša spoločnosť nemôže dlhodobo prosperovať. A toto si ešte stále v plnej miere neuvedomujeme.

 

Zdroj: Nadácia ZSE

 

Prečo vzniká ďalší program pre učiteľov a v čom je iný?

Je zrejmé, že školám a učiteľom sa v súčasnosti venuje právom väčšia pozornosť. Dnes majú k dispozícii  množstvo vzdelávacích programov, konferencií, metodík, návodov, ako učiť inak a efektívnejšie. Pri príprave nového programu Výnimočné školy sme sa rozhodli spýtať sa priamo učiteľov, čo by im reálne pomohlo, aby svoju prácu mohli robiť tak, ako si predstavujú. Program sme si teda najskôr otestovali prostredníctvom pilotného ročníka.

 

Čo ste zistili počas pilotného programu Výnimočné školy?

Učitelia nám písali, že by im pomohli úplne základné veci – žiadali prostriedky na skultúrnenie prostredia pre žiakov, kúpu pomôcok, vybavenie učební, nástrojov pre merania a experimenty. Išlo o veľmi rôznorodé požiadavky, pretože každá škola je iná. Rozhodujúca je ale osobnosť učiteľa. Práve preto dávame možnosť priamo učiteľom, aby pomenovali, čo najviac potrebujú vo svojich špecifických podmienkach. Ak má učiteľ záujem a chuť byť výnimočný, chceme mu pomôcť, pretože to pomôže samotným žiakom a v konečnom dôsledku aj samotnej škole, jej dobrému menu a reputácii.

 

Zdroj: Nadácia ZSE

 

Ako funguje program Výnimočné školy?

Jednoducho povedané – vyplnením formulára na našej webovej stránke nám povedzte, čo potrebujete a prečo je to pre vás dôležité a my vám na to dáme peniaze. Druhý cieľ je prepájať ľudí a umožňovať im, aby vzájomne zdieľali svoje poznatky a skúsenosti. Chceme, aby učitelia hovorili o tom, ako učia a aby boli inšpiráciou pre ďalších. Preto pripravujeme podujatia zamerané na neformálnu výmenu skúseností v Bratislave a v našej Elektrárni Piešťany. Šancu má každý, v nultom ročníku Výnimočných škôl sme mali projekty z celého Slovenska, z veľkých aj menších škôl.

 

Zdroj: Nadácia ZSE

 

Nadácia ZSE chce prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. V grantovom programe Výnimočné školy podporujeme učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a byť inšpiráciou nielen pre svojich žiakov, ale aj pre svojich kolegov. Viac informácií o programe získate na nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.

 

Čítajte viac o téme: Rozhovory, Granty
Zdieľať na facebooku