Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020

Prehľad školských prázdnin 2019/2020.
Prehľad školských prázdnin 2019/2020. / Foto: Bigstock

Letné prázdniny sa blížia k svojmu koncu a na oddýchnutých školákov a ich učiteľov už čaká starostlivo pripravený nový školský rok. Ten sa začína 1. septembra 2019, pričom brány škôl sa po prvýkrát otvoria 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2020, druhý polrok sa začne 4. februára 2020, ukončený bude 30. júna 2020.

 

Presne 190 dní strávia naši žiaci v budúcom školskom roku 2019/2020 v školských laviciach. Počet dní, keď si budú môcť v ňom užívať prázdniny, bude 92 (bez víkendov a sviatkov). Prehľad školských prázdnin pripájame:

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

 

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

 

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

 

 

 

14. február 2020

(piatok)

 

 

 

17. február –

21. február 2020

 

 

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

 

21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2.marec 2020

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020

(piatok)

2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

 

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

 

letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

 

Dôležitým termínom pre budúcich piatakov bude v novom školskom roku 20. november 2019, keď sa uskutoční celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Rovnaké celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 9. ročníka, a to 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra,  ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020.

 

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú naši maturanti overovať v dňoch 17. až 20. marca 2020 v rámci externej maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín pre maturantov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia na externej maturite od 31. marca do 3. apríla 2020. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020.

Zdieľať na facebooku