Kvalitné športové tréningy detí môžu byť drahé. Vďaka O2 bude trénovať ďalších 800 detí z celého Slovenska zadarmo

Sponzorovaný článok
Deti nemusia hneď vedieť, akému športu sa chcú venovať.
Deti nemusia hneď vedieť, akému športu sa chcú venovať. / Zdroj: ŠAMT

Blíži sa začiatok nového školského roka a mnohí rodičia uvažujú, ako vybrať vhodné záujmové aktivity pre svoje dieťa. Rodičia poznajú svoje dieťa najlepšie, a preto sa snažia vyberať na základe toho, čo dieťa zaujíma a čo potrebuje. Najdôležitejšie je, aby bolo dieťa spokojné a zdravé. Športový krúžok je preto takmer vždy jedna z alternatív, ktorú rodičia zvažujú. Na druhej strane, športový tréning pre dieťa býva poväčšine finančne náročný. Okrem toho nemusí dieťa baviť, alebo byť vhodným typom športu. Sú deti, ktoré uprednostňujú individuálne športy, predovšetkým introverti. Potom sú tu deti, ktoré na to, aby mali zo športu radosť, potrebujú kolektív. Takéto deti nemusia byť s individuálnym športovaním úplne spokojné.

 

Na Slovensku máme množstvo športových klubov, do ktorých sa môžu deti pridať a mnohé z nich fungujú práve pri základných školách. Ale čo ak dieťa nevie, akému športu sa chce venovať, alebo rodič má pocit, že dieťa by potrebovalo skôr niečo všeobecnejšie. Preto pre deti predškolského a mladšieho školského veku vznikol projekt pod záštitou olympijského víťaza Mateja Tótha – O2 Športová akadémia Mateja Tótha. V Akadémii cvičia už dnes tisícky detí na školách po celom Slovensku. Tréningy sú zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu a vedené školenými trénermi, ktorí využívajú prepracovanú metodiku. Cieľom je  vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybu, deti sa učia pohybové základy, ktoré sú potrebné pre každý šport, kolektívny aj individuálny. Deti sú taktiež trikrát počas roka testované. Na základe výsledkov testovania je možné dieťa vhodne nasmerovať, dokonca odhaliť, na aký šport má talent a najlepšie predpoklady.

 

Pre nasledujúci školský rok 2019/2020 získalo Akadémiu ďalších 40 škôl, ktoré si ju úspešne vysúťažili prostredníctvom platformy O2 Dobrá vec. Zapojilo sa až 239 škôl z celého Slovenska, ktoré spolu získali vyše 160 000 hlasov.  Spoločnosť O2 tak opäť priniesla možnosť zadarmo športovať až 800 deťom z celého Slovenska. Už tretí ročník O2 ŠAMT prináša aj inovácie, napríklad v podobe spolupráce s projektom Chuť žiť, ktorý šíri prevenciu, pomoc a edukáciu v problematike porúch príjmu potravy, ktoré sa často prejavujú už vo veľmi mladom veku.

 

Viac informácií nájdete na www.akademiamatejatotha.sk  a www.dobravec.o2.sk

Zdieľať na facebooku