ŽIVICA vyzýva učiteľov, aby sa zapojili do mesiaca učenia vonku

Vyučovanie vonku je pre všetky deti atraktívne.
Vyučovanie vonku je pre všetky deti atraktívne. / Foto: Bigstock

Máj je mesiac, počas ktorého žiaci na celom svete opúšťajú triedy a využívajú na vyučovanie školské pozemky, ale aj iné priestory mimo tried. ŽIVICA tento rok spúšťa platformu na podporu exteriérového vyučovania s názvom Hurá von a vyzýva učiteľov, aby sa pridali a vyskúšali v máji tento prístup aj na svojich školách. Najkreatívnejší z nich môžu súťažiť aj o pobyt na zážitkovom kurze outdoorového vzdelávania.

 

Dnešné deti trávia vonku menej času ako väzni. Podľa ankety realizovanej medzi rodičmi v 10 krajinách sveta trávi až tretina detí vo veku 5-12 rokov denne vonku len menej ako 30 minút. Americkí väzni vo väzniciach s maximálnou bezpečnosťou pritom vonku trávia až 2 hodiny denne. Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu môže mať za dôsledok viacero zdravotných aj psychologických problémov, s ktorými sa dnešné deti pasujú. Kontakt s vonkajším a prírodným prostredím pritom má nielen na ich psychiku blahodárne účinky. Podľa štúdie dopadov outdoorového vyučovania publikovanej v magazíne Frontiers in psychology boli deti vďaka vyučovaniu vonku sústredenejšie, menej vyrušovali a boli na hodine aktívnejšie.

 

Pozitíva pobytu detí vonku potvrdzuje aj koordinátorka platformy Hurá von a odborníčka na exteriérové vyučovanie z projektu Záhrada, ktorá učí, Ivana Poláčková: „Z našich skúseností zo spolupráce so školami vyplýva, že väčšina učiteľov má najskôr pred vyučovaním vonku rešpekt, pretože mení ich zaužívané metódy učenia a tiež musia spočiatku venovať viac času príprave. Ale pri opakovanom a pravidelnom učení vonku väčšina z nich zistí, že deti sa v prírode učia ľahšie a rýchlejšie, menej ich treba upozorňovať aj motivovať a v konečnom dôsledku majú z učenia väčšiu radosť nielen ony, ale aj samotní učitelia."

 

ŽIVICA sa preto rozhodla v učení vonku podporiť slovenské školy nielen prostredníctvom svojich projektov, ale aj poskytnutím praktických návodov na pútavé vzdelávacie aktivity, ktoré budeme počas celého mesiaca máj zverejňovať vždy vo štvrtok na našom Facebookovom profilewww.facebook.com

 

Vyzývame preto všetkých učiteľov, aby si naše overené tipy so žiakmi vyskúšali a podelili sa s nami aj s ostatnými učiteľmi o svoje skúsenosti a zážitky, ktoré im takáto forma vyučovania prinesie," hovorí Poláčková. Stačí, keď na email [email protected] do konca mája pošlú krátky popis svojej aktivity z vyučovania vonku s fotografiou z terénu. Komisia z platformy Hurá von spomedzi zaslaných inšpirácií vyberie dve najlepšie a z nich následne verejnosť prostredníctvom hlasovania na Facebooku ŽIVICE zvolí víťaza pobytu na letnom zážitkovom kurze Hurá von v Zaježovej. Veríme, že to bude pestrá škála zážitkov a inšpirácií, preto sa s tými najlepšími neskôr aj podelíme na našom pripravovanom webe platformy Hurá von o učení vonku.

 

Najbližšia príležitosť vidieť, ako vyučovanie vonku vyzerá, bude 17. mája v Poprade, odkiaľ vyrazí na turné po Záhradách, ktoré učia Túlavý autobus. Účasť je bezplatná, stačí sa do 10. mája zaregistrovať na: zahradaktorauci.sk

Zdieľať na facebooku