Nájdi v sebe vedca: Deti sa na jeden deň stanú skutočnými vedcami

Malí školáci na vedeckom pracovisku.
Malí školáci na vedeckom pracovisku. / Foto: SAV

Priviesť žiakov k vede a získať ich záujem o túto disciplínu – to je cieľ projektu ústavov Slovenskej akadémie vied - Nájdi v sebe vedca. V poradí už tretieho ročníka projektu zameraného na popularizáciu vedy sa v priebehu apríla zúčastnia žiaci 5. – 8. ročníka Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. „Obyčajný deň“ v školskej lavici tak vymenia za jedinečný zážitok plný nových objavov a poznaní, ktorý im doplní učivo nadväzujúce na učebné osnovy z vybraných predmetov.

 

Ústav materiálov a mechaniky strojov, Ústav polymérov, Ústavy centra experimentálnej medicíny v spolupráci s pracovnou skupinou experimentálnej kardiológie, Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS), Chemický Ústav, Ústav anorganickej chémie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, to sú Ústavy a vedecké centrá, ktoré sa v roku 2019 do projektu zapojili. Ako po minulé roky, tak aj v tomto si organizátori dali za cieľ prepojenie poznatkov, ktoré deti získajú na vyučovaní, s reálnym životom a výskumom sprístupneným vo vybraných laboratóriách SAV. Školáci navštívia jednotlivé pracoviská tak, aby bol obsah priamo napojený na učebné osnovy preberané v aktuálnom ročníku z chémie, biológie, fyziky a technickej výchovy. Takýmto spôsobom by sa v nich mali aspoň na chvíľu prebudiť vedci a zážitok by ich mal inšpirovať k tvorivej činnosti už počas základnej školy. Dôležité je, aby si žiaci počas návštevy uvedomili a videli by, že veda je pre život nevyhnutná a možno sa aj z nich v budúcnosti stanú vedci. Hlavným cieľom organizátorov je pritiahnuť tých najmenších školákov k vede a možno sa aj z nich niektorí rozhodnú presedlať na zaujímavú a vzrušujúcu cestu vedca a pokúsia sa v dospelosti zlepšiť svet okolo nás.

 

Tak ako v druhom, aj v treťom ročníku budú na konci projektu školáci vypĺňať špeciálne pripravený dotazník, ktorým organizátori chcú zistiť vedeckú gramotnosť detí a ich schopnosť aplikovať poznatky do praxe. Ambíciou je porovnať deti, ktoré boli na akcii s ich vrstovníkmi, ktorí sa jej nezúčastnili. Zaujímavé totiž je, že už deti na druhom stupni základnej školy sú schopné "uvažovať ako vedci", ak sú k tomu primeraným spôsobom vedené. Vedecká gramotnosť je dôležitou kompetenciou nápomocnou pri orientácii v čoraz väčšom množstve informácií rôznej kvality, ktorým sme v dnešnom svete vystavení.

Zdieľať na facebooku