Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde

  Foto: Bigstock

Aké zručnosti rozvíjať u detí, čo a akým spôsobom by mali školy učiť, ak v čase kedy deti začínajú chodiť do školy neexistuje väčšina povolaní, ktoré budú vykonávať?

 

Robotizácia spôsobí revolúciu na trhu práce

Trhy práce v najbližších rokoch ovplyvnia dva významné trendy. Prvým je starnutie obyvateľstva, druhým automatizácia a robotizácia. Svetové ekonomické fórum (WEF) v správe Budúcnosť pracovných miest uvádza, že až 52 % všetkých pracovných úkonov budú do roku 2025 vykonávať stroje. V porovnaní so súčasnosťou je to takmer dvojnásobok. Zlou správou je, že v dôsledku týchto zmien do roku 2022 zanikne približne 75 miliónov pracovných miest. Na druhej strane má v nasledujúcich rokoch vzniknúť 133 miliónov nových pracovných miest. Nedávna štúdia OECD dokonca konštatuje, že z krajín OECD má Slovensko najvyššie percento pracovných miest ohrozených automatizáciou.

Dá sa predpokladať, že automatizované budú rutinné činnosti a činnosti, ktoré vyžadujú manuálnu zručnosť. Pravdepodobne zanikne široká škála pracovných miest v oblasti výroby, predaja a služieb s nízkou kvalifikáciou, no zároveň je pravdepodobné, že niektoré pomerne jednoduché úlohy, ako napríklad pomoc a starostlivosť o ostatných, nebudú automatizované. Rovnako je nepravdepodobné, že technológie a roboty nahradia pracovné miesta, ktoré vyžadujú tvorivosť, originálnosť, sociálne interakcie a podobne.

 

Aké zručnosti rozvíjať, ak máme istotu neistoty

Združenie podnikateľov Slovenska má ambíciu prispieť k transformácii vzdelávacieho systému a pomôcť školám zvládnuť výzvy, ktoré nás čakajú. „Nie je správnou cestou, keď si jednotlivé segmenty ekonomiky presadzujú uspokojenie primárne vlastných potrieb v osnovách, ako napr. banky a poisťovne presadením finančnej gramotnosti, IT firmy presadzovaním IT zručností“, hovorí prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec. „Nikto z nás nevie predpovedať budúcnosť a pracovné pozície, ktoré budú potrebné. Preto vidíme riešenie v preorientovaní škôl na rozvoj tzv. mäkkých zručností, ktoré zvýšia šance na úspešné riešenie problémov v podmienkach neustále zrýchľujúcich sa zmien a narastajúcej neistoty,“ dodáva Oravec.

 

Riešením je podpora podnikavosti

„Ak chceme zvládnuť výzvy, ktoré nás čakajú, vzdelávacie úsilie by sa malo orientovať na rozvoj zručností, ktoré ľuďom umožnia prechádzať do nových povolaní, keď vzniknú,“ dopĺňa Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Riešením je podľa Solíka podpora podnikavosti. „Úzke chápanie podnikateľského vzdelávania sa zameriava na zručnosti potrebné pre zakladanie nových firiem, zatiaľ čo širšie chápanie podpory podnikavosti znamená rozvoj takých kompetencií, akými sú tvorivosť, schopnosť vidieť príležitosti, prevziať iniciatívu, realizovať svoje nápady, prevziať zodpovednosť či riešiť problémy“, konštatuje Solík. „Ak sa na podnikateľské zručnosti pozrieme širšie, zistíme, že ich v rýchlo sa meniacom svete potrebuje každý, bez ohľadu na to, či bude zastávať rolu podnikateľa alebo bude zamestnancom,“ dodáva Solík.

 

Podnikatelia pomôžu školám zvládnuť výzvy, ktoré nás čakajú

Zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity sa 21. marca 2019 stretnú v Bratislave na výročnej konferencii Združenia podnikateľov Slovenska s témou Zručnosti do neznámej budúcnosti. „Kľúčovým predpokladom k tomu, aby Slovensko výzvy, ktoré nás čakajú zvládlo, je reforma školského systému. Keďže len nízke percento škôl kooperuje so zamestnávateľmi pri plánovaní obsahu vzdelávania, Združenie podnikateľov Slovenska s partnermi prináša konferenciu, ktorá má ambíciu pomôcť školám prispôsobiť obsah vzdelávania potrebám zajtrajška, inšpirovať ich a ukázať praktické riešenia“, dodáva Ján Oravec.

 

Bližšie informácie o programe a rečníkoch nájdete na stránke www.zps.sk Podujatie organizuje Združenie podnikateľov Slovenska. Hlavným partnerom je Slovak Business Agency a partnermi sú Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania, Indícia, JA Slovensko, Nadácia Pontis, ŠIOV-Slovenské centrum cvičných firiem a Eduworld.sk

 

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku