ŠkolskýČasopis.sk je nová platforma na podporu mediálnej gramotnosti a rozvoj školských časopisov

ŠkolskýČasopis.sk
ŠkolskýČasopis.sk / Zdroj: OZ ÚLET

Nový projekt má za úlohu pomáhať školám pri mediálnej výchove a prinášať praktické rady redakčným radám školských časopisov, zložených zo žiakov.

 

V súčasnej dobe plnej neustáleho toku informácií je čoraz dôležitejšie rozvíjať mediálnu výchovu nielen na stredných, ale už aj na základných školách. Občianske združenie Úlet považuje mediálnu gramotnosť za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia. Pre jej podporu rozbehla projekt založený na webovom portáli ŠkolskýČasopis.sk.

 

Rozvíjanie mediálnej gramotnosti v teréne

Myšlienka rozbehnúť aktívnu platformu, reagujúcu na potreby žiakov a učiteľov, ktorí  vytvárajú školský časopis, alebo prakticky vyučujú mediálnu výchovu, v našom tíme zrela už dlhšie. Jej hlavným cieľom je vytvoriť priestor na získavanie a vzájomné zdieľanie istého sumáru know-how pri praktickom prehodnocovaní mediálnych obsahov tým, že ich sami budú vytvárať. Jednoducho povedané, ponúkame redakčným radám školských časopisov tipy, ako tvoriť a rozvíjať prácu v redakcii, ako kreovať zaujímavé texty pri dodržiavaní novinárskej etiky, ako pracovať so zdrojmi informácií a kriticky ich prehodnocovať. V tomto smere je to originálny projekt, ktorý ponúka praktické rady a takto dynamicky rozvíja mediálnu gramotnosť detí už priamo v teréne,” vysvetlila Jana Beerová, autorka projektu.

 

Praktické rady a multimediálny obsah

Projekt, ktorý sídli na webovej doméne skolskycasopis.sk, poskytuje rôzne druhy informácií. Jeho návštevníci na ňom nájdu pravidelne pridávané rady a tipy. Texty sú prispôsobené potrebám redakcií školských časopisov, obchádzajú dlhosiahle teoretizovanie, vychádzajú z praxe, ktorú projektový tím nadobudol pri dlhoročnej práci s cieľovou skupinou, z organizovania školení, workshopov a súťaží pre školské časopisy.

 

Na projekte online školského časopisu spolupracuje viacero ľudí z rôznych oblastí - médií, PR, školstva, ale aj študenti. Okrem textových príspevkov chceme žiakov a žiačky podnietiť k tvorivosti aj prostredníctvom videí, ktoré sú súčasťou nášho webu. Na videách spolupracujeme s tvárami z médií, pedagógmi a žiakmi, ktorí sa venujú mediálnej činnosti na školách, ale aj blogermi, s cieľom priblížiť mladej generácii, prečo je dobré angažovať sa a venovať svoj čas a talent školskému časopisu alebo aj inému médiu,” dodáva autorka projektu.

 

Súčasťou projektu je aj knižnica externých zdrojov, ktoré môžu zanieteným pomôcť pri ich kreatívnej práci. Zároveň sa zameriava na konštruktívny dialóg so žiakmi a ich pedagógmi s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrovaní názorov na verejnosti. Cieľom projektu nie je len pomôcť v rozvoji redakcií školských časopisov vedomostne, ale aj finančne i materiálne.

 

Víziou projektu je stať sa platformou, ktorá bude prepájať redakčné rady škôl. Ponúka možnosť pravidelne informovať ostatné redakčné rady o aktuálnych novinkách a číslach školských časopisov.

Čítajte viac o téme: Mediálna výchova
Zdieľať na facebooku