Stovky učiteľov vzdelávajú zážitkovo vďaka projektu Expedícia Fenomény sveta

O  Expedícia Fenomény sveta prejavilo záujem už 800  škôl.
O Expedícia Fenomény sveta prejavilo záujem už 800 škôl. / Zdroj: Fenomény sveta

Necelé tri mesiace od spustenia inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta už o neho prejavilo záujem takmer 800 škôl z celého Slovenska. Zároveň počet učiteľov z týchto prihlásených škôl, ktorí chcú učiť s Fenoménmi sveta dosiahol počet takmer 1 800. Nejde pritom o konečné čísla, pretože školy sa do projektu môžu registrovať aj naďalej.  

 

Projekt Expedícia Fenomény sveta organizuje s podporou partnerov nezisková organizácia EDULAB. Je zameraný na medzipredmetovú výučbu, ktorá je jednou z najmodernejších vzdelávacích foriem v súčasnosti. Ide o doplnkový druh vzdelávania k tradičnému, predmetovému vyučovaniu, ktorého hlavnou prednosťou je, že umožňuje učenie v súvislostiach, ktoré preberaná téma prepája. “Názornosť, komplexnosť, prepojenie teórie s praxou, zážitkové a medzipredmetové vyučovanie, to sú naše domény vo vyučovaní na druhom stupni našej základnej školy. Neustále sa snažíme, aby sme našu výučbu čo najviac zatraktívnili a zefektívnili, preto sme radi, že máme možnosť vyskúšať si projekt Fenomény sveta v praxi”, hovorí Mgr. Katarína Kurucová, učiteľka zo základnej školy na Komenského ulici v Sabinove.

Prihlásené školy majú v rámci projektu na výber zatiaľ z piatich tém: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia, z ktorých jednu získajú vďaka partnerom projektu bezplatne. Ich distribúcia už prebieha, do škôl už bolo napríklad odoslaných približne 750 setov vzdelávacích materiálov k téme „voda“.

 

Materiály dopĺňajú aj dokumentárne videá od britskej televízie BBC, ktoré sa obsahovo aj vizuálne radia medzi svetovú špičku. Ďalším z unikátov projektu je aj spolupráca s Youtuberom, ktorý zabezpečuje vzdelávaco-zábavnú časť projektu. spočíva v tom, že postupne uverejňuje videá zo svojich cestovateľských expedícií z rôznych krajín, prostredníctvom ktorých svojich fanúšikov oboznamuje s jednotlivými fenoménmi v ich prirodzenej forme. Následne vytvorí „challenge“, akýsi vedomostný test, v ktorom žiaci zasielajú správne odpovede získané na základe informácií z videa. Takto sa hravou formou vzdelávajú a súčasne objavujú krajinu s jej fenoménmi, zároveň však súťažia o zaujímavé ceny. „Youtube a Youtuberi sú bežnou súčasťou života súčasných žiakov. Považujeme teda za prirodzené, ak ich aj v rámci vzdelávania oslovíme spôsobom, ktorý im je blízky. A priaznivá spätná väzba od žiakov, ale aj učiteľov dokazuje, že to bolo dobré rozhodnutie,“ zdôvodňuje nevšednú spoluprácu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

Zdieľať na facebooku