Nadácia Orange udelila veľkú poctu dobrým skutkom už po deviatykrát

Ocenenie získali mimovládne organizácie od Nadácie Orange už po deviaty raz vo viacerých kategóriách.
Ocenenie získali mimovládne organizácie od Nadácie Orange už po deviaty raz vo viacerých kategóriách. / Zdroj: NO

Bratislava, 29. mája 2018 - Verejné uznanie, podpora a príležitosť získať mimoriadne finančné prostriedky na zmysluplné projekty a pokračovanie v práci. Takéto výnimočné ocenenie získali mimovládne organizácie od Nadácie Orange už po deviaty raz. Odborná hodnotiaca komisia za dlhodobé pôsobenie a prínos v oblasti vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj ocenila osem neziskových organizácií. Už tradične udelila aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť a Cenu verejnosti.


Nadácia Orange na slávnostnom gala večere v bratislavskej Starej tržnici opäť podporila tých, ktorí zo Slovenska robia lepšie miesto pre život. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí bolo za svoje pôsobenie ocenených spolu osem neziskových organizácií z celého Slovenska. „Cena Nadácie Orange je verejným prejavom uznania a poďakovaním, ktoré patrí mimovládnym organizáciám za ich dlhodobú a nezištnú prácu, ktorú robia pre nás všetkých. Hoci v poslednom období môžeme sledovať nárast komunitných a sociálno-spoločenských projektov, stále máme pocit, že verejnosť dostatočne nevníma pozitívne dôsledky práce tretieho sektora. Ocenenia Ceny Nadácie Orange sú poctou ich dobrým skutkom, odhodlanosti a snahe robiť našu spoločnosť lepšou," povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange.

 

Veľká pocta dobrým skutkom

O laureátoch tohtoročného 9. ročníka Ceny Nadácie Orange rozhodli opäť hodnotiace komisie zostavené z odborníkov pre oceňované oblasti - Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj. Okrem ocenených v každej kategórii bola opäť udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorá je udeľovaná za dlhodobý a systematický prínos zmysluplných inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Cenu Nadácie Orange 2017 pre osobnosť za občiansku angažovanosť získal Juraj Hipš, spoluzakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Živica a spoluzakladateľ environmentálno-komunitnej základnej školy na zaježovských lazoch. Ocenenie reflektuje jeho iniciatívy vo výchove mladých ľudí k všímavosti a líderstvu v rámci projektu Sokratovho inštitútu. Rovnako zohľadňuje aktivity zamerané na rozvoj zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva, a to v súlade s cieľmi jeho ďalšieho projektu - Komenského inštitút pre rozvoj učiteľov a pedagogických lídrov Slovenska.

 

Foto: NO

 

Široká verejnosť dostala opäť príležitosť odmeniť niektorú z nominovaných organizácií a podporiť tak jej činnosť. Najviac hlasov a Cenu verejnosti získalo občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré získalo 2 176 hlasov. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 2 000 eur. Do online hlasovania za víťaza tejto kategórie sa zapojilo celkovo 10 008 hlasujúcich.

Laureáti ocenení okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je šperkárka Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Celkovo Nadácia Orange rozdelila sumu 45 000 eur.

 

Foto: NO

 

Kategória Komunitný rozvoj

V kategórii Komunitný rozvoj si prvé miesto odnieslo občianske združenie Different - občianske združenie za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu k aktívnemu zapájaniu rôznorodých cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prinášania pestrosti aktivít v živom priestore predtým dlhodobo opustenej Hrubej bašty, dnešného kultúrno-komunitného centra Bašta. Druhému miestu sa potešilo občianske združenie Dlhovekosť za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva. Tretie miesto si v tejto kategórii odnieslo občianske združenie Alter Nativa za dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry, za systematické vzdelávanie a šírenie povedomia o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne zapájanie miestnej komunity do riešenia otázok udržateľnosti a prinášanie riešení.

 

Foto: NO

 

Kategória Sociálna inklúzia

V kategórii Sociálna inklúzia získala prvé miesto nezisková organizácie Centrum Slniečko za dlhodobú, odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu prácu vo vzdelávaní a scitlivovaní verejnosti s cieľom podpory života bez násilia. Druhé miesto patrí neziskovej organizácii SVETIELKO POMOCI za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, kedy musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom. Laureátom tretieho miesta sa stala nezisková organizácia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny.

 

Foto: NO

 

Kategória Vzdelávanie

V kategórii Vzdelávanie sa stala víťazom organizácia Junior Achievement Slovensko za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce. Tretie miesto získalo občianske združenie OZ Krúžky v škole za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí, za využívanie individuálneho prístupu reflektujúceho jedinečnosti každého dieťaťa, podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít. Druhé miesto v tejto kategórii nebolo udelené.

 

Foto: NO

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku