Ocenenia

Ocenenie Via Bona Slovakia je dôkazom, že čoraz viac firiem sa zapája do riešenia celospoločenských problémov

Predsudky voči ľuďom z marginalizovaných komunít alebo ľuďom so znevýhodnením, šírenie dezinformácií a hoaxov, závislosť od internetu, kyberšikana aj poruchy zraku v ranom detstve. Práve tieto spoločenské problémy reflektovali vo svojich aktivitách najzodpovednejšie firmy za rok 2022, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia.

Nadácia Orange udelila veľkú poctu dobrým skutkom už po deviatykrát

Verejné uznanie, podpora a príležitosť získať mimoriadne finančné prostriedky na zmysluplné projekty a pokračovanie v práci. Takéto výnimočné ocenenie získali mimovládne organizácie od Nadácie Orange už po deviaty raz.

Nadácia Orange predstavila už 13. laureátku ocenenia Srdce na správnom mieste

Šestnásty ročník programu Darujte Vianoce vyvrcholil slávnostným odovzdávaním ocenenia Srdce na správnom mieste. Ocenenie za mimoriadny osobný vklad ako aj nezištnú, zmysluplnú a dlhodobú pomoc druhým aj tento rok udelila hodnotiaca komisia človeku, ktorý najlepšie napĺňa poslanie programu Darujte Vianoce.

Na nominácie samospráv na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom zostáva už len týždeň

Do 15. marca 2017 môžete nominovať Vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.