Chcete meniť školstvo? Prihláste sa do 3. ročníka Komenského inštitútu

Komenského inštitút hľadá opäť učiteľov, ktorí chcú meniť vzdelávanie.
Komenského inštitút hľadá opäť učiteľov, ktorí chcú meniť vzdelávanie. / Foto: Shutterstock

15.4.2018

Komenského inštitút opäť hľadá odvážnych učiteľov, riaditeľky, zástupcov aj budúcich pedagógov do nového ročníka. Pripojte sa k inšpiratívnym učiteľom a učiteľkám, ktorí majú odvahu robiť veci inak. Komenského inštitút, ktorý realizuje CEEV Živica, bude už 3. rok podporovať pedagógov a prispievať k zmene školstva zdola.

 

Učiteľov budú učiť špičkoví lektori zo sveta aj Slovenska

So psychologičkou budú pedagógovia hľadať svoju víziu a hranice moci, naučia sa riešiť konflikty v triede, zostaviť si zážitkové vyučovanie, podporovať rešpektujúcu komunikáciu alebo aj techniky na rozvoj kritického myslenia. Komenského inštitút ponúka pedagógom ročný bezplatný vzdelávací a zároveň praktický kurz pozostávajúci z týždňovej letnej školy, štyroch víkendových workshopov a online stretnutí. Ročným kurzom sa to však nekončí a po absolvovaní kurzu sú absolventi zapojení do alumni programu, ktorý im počas roka ponúka dva víkendové workshopy, študijnú cestu s návštevou zaujímavých škôl, doma i v zahraničí a online stretnutia.

Nemôžeme stále čakať na osvieteného ministra, ktorý spasí školstvo. Skutočná zmena môže prísť predovšetkým zdola – od učiteľov v spolupráci s rodičmi a žiakmi," hovorí Juraj Hipš zakladateľ Komenského inštitútu.

Pedagógov čaká stretnutie s kolegami, s ktorými sa navzájom budú inšpirovať a podporovať v realizovaní zmeny zdola

V súlade s našou víziou spájame a podporujeme pedagógov, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať, vo svojich študentoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 pedagógov, pretože kladieme veľký dôraz na individuálny prístup.

Najdôležitejším faktorom vo vzdelávaní je učiteľ. Iba kvalitní učitelia môžu tvoriť kvalitné školy, " hovorí Veronika Suváková, ktorá program koordinuje.

 

Mikroprojekt - ostrov pozitívnej deviácie na škole

Účastníci si na začiatku štúdia zvolia tému svojho „pedagogického mikroprojektu", cez ktorý sa budú usilovať dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite.

V Komenského inštitúte poukazujeme na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukazujeme možné cesty ich postupného prekonania," vysvetľuje Juraj Hipš.

Majú dnešní pedagógovia predstavu, kam má slovenské školstvo smerovať? Ponúkame im možnosť, aby svojím konkrétnym príkladom ukázali, ako môžeme školstvo meniť k lepšiemu. Komenského inštitút je inšpiratívny priestor, v ktorom získate vedomosti a zručnosti na odštartovanie praktickej školskej reformy. Ako?

Lenka už v škole nerozdáva známky. Jozef naučil deti kriticky myslieť na hodinách fyziky. Dadkini deviataci si vedia sami uvariť zdravé jedlo aj vystavať bylinkovú špirálu. Katkine hodiny angličtiny sa viac podobajú na cestu okolo sveta.  Druhá Katka vybudovala escape room v átriu školy - učiť sa tam môžu aj biológiu. Tomáš chce, aby jeho žiaci vedeli v čom sú dobrí. Tvrdí, že škola by mala vytvárať priestor práve pre takéto skúsenosti a témy (ďalšie inšpirácie nájdete na: wwww.komenskehoinstitut.sk).

 

Prihlasovanie je spustené

Komenského inštitút je otvorený pre učiteľov, riaditeľov škôl a ich zástupcov, či univerzitných študentov učiteľských smerov z celého Slovenska. Program sa koná pod záštitou Prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Štúdium je zdarma vďaka finančnej podpore partnerov.

Uzávierka prihlášok je už 26. apríla 2018 a to online na stránke www.komenskehoinstitut.sk

Zdieľať na facebooku