Cena Nadácie Orange: Neziskovky majú ešte 7 dní na predstavenie svojich dobrých skutkov

Uzávierka prijímania prihlášok na Cenu Nadácie Orange je 28. marca 2018.
Uzávierka prijímania prihlášok na Cenu Nadácie Orange je 28. marca 2018. / Zdroj: Orange

Bratislava, 22. marca – Na nomináciu mimovládnych organizácií, ktoré sa chcú uchádzať o Cenu Nadácie Orange, ostáva posledných 7 dní. Cieľom tohto výnimočného ocenenia je odmeniť výnimočných ľudí a ich prácu, ktorou robia zo Slovenska lepšie miesto pre život.

 

Nadácia Orange chce vyjadriť podporu a verejné uznanie organizáciám a ich predstaviteľom za ich dlhodobé a inšpiratívne aktivity, ktorými prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. Cena Nadácie Orange je na Slovensku jedinečným morálnym ocenením práce mimovládnych organizácií. Oceneným neziskovkám okrem finančnej podpory prinesie aj možnosť zviditeľniť svoje aktivity a osloviť nimi širokú verejnosť. Aj takto môžu získať nových podporovateľov, sympatizantov a dobrovoľníkov. Mimovládne organizácie, ktoré sa chcú uchádzať o ocenenie, musia vyplniť vo svojom mene nominačný formulár na stránke www.nadaciaorange.egrant.sk. Uzávierka prijímania prihlášok je už 28. marca 2018 o 24.00 hod.

 

Ako prebieha Cena Nadácie Orange?

Hodnotiaca komisia vyberie z nominovaných neziskoviek 5 organizácií v každej z troch kategórií – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Ich zástupcovia následne osobne odprezentujú svoju prácu a projekty na stretnutiach s komisiou zloženou z nezávislých odborníkov pre každú oblasť. Týmto organizáciám bude môcť vyjadriť podporu aj široká verejnosť prostredníctvom online hlasovania a udeliť tak Cenu verejnosti. Laureáti Ceny Nadácie Orange za rok 2017 budú vyhlásení v máji na slávnostnom gala večere za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov odborných hodnotiacich komisií, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí. Prvé miesto v každej kategórii získa 8000 eur, druhé 5000 eur a tretie 3000 eur. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 50 000 eur s cieľom posilniť stabilitu ocenených organizácií a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania. Okrem týchto ocenení bude už po piatykrát udelená aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku