Polročné hodnotenie si dnes prevezme približne 700-tisíc žiakov

Polročné vysvedčenie si dnes prebrali žiaci základných a stredných škôl.
Polročné vysvedčenie si dnes prebrali žiaci základných a stredných škôl. / Foto> Bigstock

31.1.2018 |

Takmer 469-tisíc žiakov základných škôl (vrátane špeciálnych) a viac ako 222-tisíc žiakov stredných škôl (spolu so špeciálnymi) si dnes prevezme z rúk svojich učiteľov hodnotenie za prvý polrok školského roka 2017/2018. Všetkých školákov čakajú polročné prázdniny v piatok 2. februára 2018.

V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou, čo znamená, že výpis nie je možné použiť ako oficiálny dokument a nie je nevyhnutné ho škole vrátiť. Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona.

Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť.

 


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku