O životnom prostredí sa vďaka projektu Misia modrá planéta učí takmer 6 800 žiakov

Takmer 6 800 žiakov z prihlásených 350 škôl už spolu so svojimi učiteľmi vykonáva množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré sú založené na zážitkovom a experimentálnom učení.
Takmer 6 800 žiakov z prihlásených 350 škôl už spolu so svojimi učiteľmi vykonáva množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré sú založené na zážitkovom a experimentálnom učení. / Ilustračné foto: Pexels

Projekt inovatívneho spôsobu výučby environmentálnej výchovy „Misia modrá planéta“, ktorý pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl pripravila nezisková organizácia EDULAB, sa už rozbehol naplno. Takmer 6 800 žiakov z prihlásených 350 škôl už spolu so svojimi učiteľmi vykonáva množstvo vzdelávacích aktivít, ktoré sú založené na zážitkovom a experimentálnom učení. Takouto formou si osvoja všetky základné témy environmentálnej výchovy prislúchajúce prvému stupňu základnej školy, pričom nechýbajú ani aktivity priamo v teréne.

 

 

Samotní učitelia v rámci projektu využívajú aj najnovší softvér Office 365, pomocou ktorého zdieľajú vzdelávacie materiály so žiakmi, ale zasielajú aj výstupy z projektu jeho organizátorom. Platforma Office 365 je ideálny nástroj aj pre tímovú prácu učiteľov a žiakov, pretože obsahuje množstvo aplikácií podporujúce špeciálne funkcie pre vyučovanie – od e-mailovej schránky pre každého učiteľa a žiaka, cez úložisko súborov, balík Office online až po kvízy, formuláre, či elektronický poznámkový zošit pre triedu,“ hovorí  Mgr. Zuzana Molčanová, zo spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorá je partnerom projektu.

V ďalej fáze projektu Misia modrá planéta budú žiaci niektorých zapojených škôl pracovať s ďalším inovatívnym prvkom v projekte, ktorým je špeciálna edícia populárnej hry Minecraft určená pre školy: Education Edition.

 

 

Education Edition má, na rozdiel od pôvodnej hry, niektoré nástroje naviac, ktoré uľahčujú prácu učiteľom. Tí môžu napríklad vidieť svojich žiakov na mape, poskytnúť im rôzne zdroje, či dokonca teleportovať ich do určitých lokácií. V hre je aj niekoľko nových predmetov, ako kamera či tabuľa. „Pedagógovia musia v rámci hry najskôr postaviť svety, ktoré odpovedajú predmetu výučby. Verím, že sa im to úspešne podarí a aj takouto formou potom dokážu deti zaujať a udržať si ich pozornosť, čo je vlastne cieľom každej výučby,“ uviedol Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

Vybrané školy budú prezentovať svoje aktivity v hre aj v rámci Minecraft Day, ktorý sa uskutoční v Bratislave v novembri tohto roka.

 

Partnermi projektu Misia modrá planéta sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.

Čítajte viac o téme: Životné prostredie
Zdieľať na facebooku