Ministerstvo pošle školám takmer päť miliónov eur na telocvične

Rekonštrukcie jednotlivých telocviční sa môžu vyšplhať až do výšky 150 tis. eur.
Rekonštrukcie jednotlivých telocviční sa môžu vyšplhať až do výšky 150 tis. eur. / Foto: Lukáš Grinaj/TASR

Zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavba nových športových priestorov je cieľom rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Ministerstvo školstva na tento účel vyčlenilo v rozpočte takmer 5 mil. eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podávať do 29. septembra 2017.


Výzvu na prekladanie žiadostí o podporenie projektov zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok, keďže podpora športu a zdravého životného štýlu žiakov je jednou z jeho priorít, ktorú deklarovalo aj v Programovom vyhlásení vlády SR. Nielen čo sa týka obsahu vyučovania, ale najmä materiálno-technického zabezpečenia.

Dotáciu bude možné poskytnúť obciam, vyšším územným celkom a štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Podmienkou je, aby zriaďovatelia pred vyhlásením výzvy nečerpali financie zo štrukturálnych fondov na objekt, ktorý je predmetom žiadosti a rovnako nedostali prostriedky na tento účel v rámci minuloročnej výzvy, počas ktorej bolo podporených 448 rozvojových projektov.

Za peniaze si môžu školy nielen postaviť alebo zrekonštruovať telocvičňu, vynoviť cvičebný priestor, opraviť strechu či elektroinštaláciu, ale dotáciu môžu investovať napr. tiež do obnovy ústredného kúrenia alebo sociálneho zariadenia. Na jeden rozvojový projekt je možné získať dotáciu až do výšky 150 000 eur.

 

Žiadosti predkladá oprávnený žiadateľ prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja, pričom urobiť tak môže do 29. septembra 2017. Viac informácií je zverejnených na webovej stránke rezortu školstva priamo vo výzve.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve, Eurofondy
Zdieľať na facebooku