LingvaFest 2017: Koncom septembra bude na Slovensku prvý jazykový festival

Na Slovensku sa po prvýkrát uskutoční bohaté podujatie o jazykoch LingvaFest
Na Slovensku sa po prvýkrát uskutoční bohaté podujatie o jazykoch LingvaFest / Foto: Shutterstock

Na Slovensku sa po prvýkrát uskutoční bohaté podujatie o jazykoch LingvaFest. Jazykové festivaly sa konajú vo všetkých okolitých krajinách, no u nás tento typ podujatia chýbal. Cieľom organizátorov je prezentovať najnovšie trendy vo výučbe cudzích jazykov, prezentovať nové spôsoby výučby a zároveň dať priestor organizáciám, vydavateľstvám, školám, venujúcim sa výučbe cudzích jazykov, na vlastnú prezentáciu.

 

Podujatie LingvaFest 2017 sa bude konať v dňoch 22.-23.09.2017 v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

 

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ (Slovenské príslovie)

 

Na LingvaFest 2017 bude súčasne prebiehať jazykový festival, jazykové fórum a jazykové diskusie. Na jazykovom festivale budú prebiehať Jazykové minikurzy (hlavná časť festivalu – lekcie cudzích jazykov zadarmo) a rôzne aktivity ako jazykolamy a súťaže a kvízy so zameraním na jazyky. Jazykový festival bude mať „klasickú“ podobu festivalu, ako ich do sveta uviedol Denis Keefe: en.wikipedia.org/wiki/Language_festival. Ide o krátke, 30-minutové lekcie cudzieho jazyka – ktoré majú za cieľ prezentovať účastníkom nejaký výsek z výuky (vyučujúci vyberá látku podľa vlastného uváženia, okolností, vhodnosti...). V rovnakom čase sa budú prezentovať mnohé jazyky v jednotlivých triedach – a návštevníci sa budú meniť po 30. minútach. Návštevník si sám vyberá, ktoré jazyky a kedy chce navštíviť. K dispozícii bude „rozvrh hodín“ – na ktorom sú jasne rozpísané časy a vyučované jazyky. Jazykové školy a inštitúcie budú môcť prezentovať vlastnú metódu výučby jazykov.

 

V rámci festivalu si budú môcť záujemcovia zakúpiť učebnice, slovníku, cudzojazyčnú literatúru, s informovať sa o ponuke jazykových kurzov na Slovensku. Program doplnia sprievodné interkultúrne vystúpenia a tombola o zaujímavé ceny. Vstup na podujatie je voľný.

 

Deň pred festivalom (21.9.2017) pripravujú organizátori v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov aj jazykovo-politickú konferenciu práve na témy jazykov a ich učenia sa. Organizátormi podujatia sú občianske združenie Edukácia a Internet, Ekonomická univerzita v Bratislave, Jazykový mentoring pod vedením Lýdie Machovej a občianske združenie SKEJ. Partnermi podujatia sú Štátny pedagogický ústav a ZIPCeM.

 

Viac informácii nájdete na www.lingvafest.sk.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre, Cudzie jazyky
Zdieľať na facebooku