Deti sa učia architektúre

Tento rok sa do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2017 zapojilo vyše 5000 žiakov
Tento rok sa do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2017 zapojilo vyše 5000 žiakov  

Už štvrtý rok sa deti zo základných škôl z celého Slovenska zapájajú do osvetového projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je šíriť medzi deťmi aj učiteľmi osvetu o kvalitnej slovenskej architektúre a to formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu. Tento rok prebiehal projekt od marca a vrcholil 10. a 11. júna, kedy do Bratislavy pricestovalo 15 detí s rodičmi z celého Slovenska, aby si v rámci detského festivalu „Kde bolo...“ prevzali ocenenie za najkrajšie výtvarné práce na tému architektúra.

 

Tento rok sa do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2017 zapojilo vyše 5000 žiakov piatych a šiestych ročníkov z viac ako 90 základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska. Na tento rok sme pripravili nový kreatívny e-learningový kurz na tému „Nová slovenská architektúra“. Našou ambíciou je, prostredníctvom tohto projektu, budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, lebo sme presvedčení, že len ak budeme vzdelávať deti aj v tejto oblasti, len vtedy môžu z nich vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť a rozvíjať. Sme tiež presvedčení o tom, že sa nevenuje dostatočná pozornosť vzdelávaniu detí v oblasti estetiky, kultúry vr. architektúry a ochrany životného prostredia a chceli sme túto medzeru skúsiť vyplniť. Zámer sa podaril, keďže deťom ale aj učiteľom sa kurz o najnovšej slovenskej veľmi páčil. Po jeho absolvovaní mali nakresliť obrázok na tému Architektúra a učitelia mali spomedzi všetkých nakreslených obrázkov vybrať tie najkrajšie a poslať nám ich do vydavateľstva.

 

Porota vybrala tie najlepšie

22. mája 2017 zasadala odborná porota zložená prevažne z architektov a vybrala tie najkrajšie obrázky detí na ocenenie. Spolu ocenila 16 detských autorov, ktorých sme pozvali do Bratislavy. Všetky zaslané obrázky boli vystavené v Starej Tržnici v dňoch 10. a 11. júna v Bratislave, kde 11. júna dopoludnia bola vernisáž tejto výstavy a zároveň prebehlo aj oceňovanie. Deň predtým, 10. júna sme pre deti a rodičov, z ktorých mnohí pricestovali len kvôli tejto akcii zo všetkých kútov Slovenska, pripravili tematickú prechádzku po Bratislave, ktorej cieľom bude osobná návšteva a prehliadka vybraných architektonických diel, o ktorých sa v projekte Deti a architektúra učili. Najviac sa im páčili obchodno-spoločenské centrum EUROVEA a obytné veže Panorama City.

 

 

Projekt zarezonoval medzi deťmi aj učiteľmi

Projekt Deti a architektúra sa pomaly, ale isto stáva projektom, ktorý každoročne oboznámi desiatky základných škôl a gymnázií po celom Slovensku so svetovou a slovenskou architektúrou, zelenými budovami, s tým  na akom princípe zelené budovy fungujú a ktoré diela zo slovenskej najnovšej architektúry patria k výnimočným a prečo. Projekt needukuje len deti, ale aj učiteľov a rodičov. A nepomáha len deťom, ale obľúbili si ho aj pani učiteľky. Musím povedať, že projekt nezaujal len deti, ale aj mňa. Po minulé roky som Vašu ponuku nezaregistrovala, preto som rada, že tento rok sa tak nestalo. Pre učiteľov výtvarnej výchovy nie je veľa podobných projektov, deti majú málo nových, aktuálnych a zaujímavých výtvarných podnetov. A podnety z oblasti architektúry určite chýbajú. Preto som z vášho projektu nadšená a toto nadšenie som videla aj na deťoch napísala nám pani učiteľka Mgr. Andrea Dúcka z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

 

Viac informácií o kurze a jeho priebehu: www.vydavatelstvoeurostav.sk

Facebook: facebook.com

 

Projekt bol realizovaný Pod záštitou prezidenta SR J.E. pána Andreja Kisku

1. miesto

Jakub Mereš, ZŠ Poprad

2. miesto

Michaela Balúnová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda,Košice

3. miesto

Lukáš Paľko, ZŠ Detva a Sandra Ščerbová, ZŠ Bardejov

 

 

Zloženie poroty:

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV

Mgr. Katarína Valachovičová, Gingers

Ing. Michal Fickuliak, Saint-Gobain Weber

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava a šéfredaktorka časopisu ARCH

Mgr. Branislav Rezník, Detské múzeum, Slovenské národné múzeum Bratislava

Ing. arch. Broňa Tarnócy, Festivalu pre deti o architektúre „Kde bolo tam bolo“

Zdieľať na facebooku