Aj žiaci osemročných gymnázií budú môcť dostávať príspevok na lyžiarsky kurz dvakrát

Novela zákona upravila nárok žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií na štátny príspevok na lyžiarske kurzy.
Novela zákona upravila nárok žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií na štátny príspevok na lyžiarske kurzy. / Zdroj: Whistler Blackcomb

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan (nominant SNS) predložil na uplynulé rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. V návrhu zákona je zadefinovaných viacero opatrení. Jedným z nich je aj rozšírenie okruhu poberateľov finančného príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz). Pozitívne novinky sa tak budú týkať aj žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií, ktorí po novom už nebudú ukrátení o štátny príspevok na lyžiarske kurzy. Doterajšia právna úprava im totiž umožňovala získať 150-eurový príspevok na pohybové aktivity v prírode len raz počas štúdia, ich rovesníci naň však mali nárok na druhom stupni základnej školy a opäť aj na strednej škole.

 

V navrhovanom riešení týkajúcom sa štátneho príspevku na lyžiarske kurzy ide o spravodlivejšie nastavenie systému prideľovania príspevkov oproti súčasnému stavu. „Žiak, ktorý riadne ukončí základnú školu a následne pokračuje napr. na štvorročnom gymnáziu, dostane príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát na gymnáziu či strednej odbornej škole. Žiaci osemročných gymnázií a konzervatórií s osemročnou dĺžkou štúdia sú dnes o túto možnosť ukrátení, nakoľko odchádzajú na osemročné štúdium už počas štúdia na základnej škole a škola mohla čerpať príspevok na toho istého žiaka iba jedenkrát počas celého štúdia. To sme chceli zmeniť,“ vysvetlil dôvod zmeny minister Plavčan.

 

Nový návrh umožňuje, aby stredná škola s osemročným vzdelávacím programom mohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku. Cieľom návrhu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s osemročnou dĺžkou štúdia, nakoľko žiak dostane príspevok na kurz pohybových aktivít v rovnakom rozsahu ako žiak základnej školy, ktorý študuje po jej absolvovaní na strednej škole. Zmena by sa mala dotknúť 2 518 žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií a vyžiada si celkové náklady vo výške 377 700 eur na rok.

 

Návrh zákona už schválila vláda SR, odobriť ho musia ešte poslanci NR SR. Niektoré opatrenia návrhu zákona, vrátane rozšírenia okruhu poberateľov príspevku na lyžiarsky kurz, by mali začať platiť už od septembra 2017 v prípade, ak návrh odsúhlasia parlamentní poslanci.

 

Prehľad základných zmien, ktoré návrh zákona prináša:

  • spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl prostredníctvom výpočtu koeficientu kvalifikačnej štruktúry tak, aby zohľadňoval aj prax pedagogických zamestnancov,
  • poskytovanie finančných prostriedkov na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci dotácií a rozvojových projektov,
  • poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä z titulu vyučovacieho jazyka,
  • poskytovanie príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode u žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií  2-krát za štúdium,
  • rozšírenie poskytovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách,
  • zníženie administratívnej záťaže škôl a školských zariadení a ich zriaďovateľov a pod.
Zdieľať na facebooku