Zelené školy budú na Deň Zeme akčné

 Školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola budú oslavovať deň Zeme celý týždeň od 19.-26. apríla 2017
Školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola budú oslavovať deň Zeme celý týždeň od 19.-26. apríla 2017 / Foto: Shutterstock

Budúci týždeň sa bude na mnohých školách niesť v znamení ekológie. Počas Dní Zelených škôl sa tam bude upratovať ekologicky – bez zbytočnej chémie, žiakov a rodičov čakajú ochutnávky fair trade produktov, rodičia a priatelia školy si pochutnajú na biokáve pri rozhovore s farmárom o lokálnych potravinách či palmovom oleji, po obciach budú monitorovať čierne skládky už žiaci materskej školy, školské areály obohatia jedlé kry a dreviny a žiaci vytvoria hmyzie hotely či vertikálnu zeleň. Toto je len ochutnávka aktivít, ktoré si takmer pre 11 000 žiakov, rodičov a blízke okolie pripravilo 59 škôl z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do Dní Zelených škôl 2017.


Deň Zeme oslavujeme každoročne rovnako na celom svete a to 22.apríla. Školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola však neslávia tento významný deň iba počas jedného dňa, ale rovno celý týždeň od 19.-26. apríla 2017. Počas týchto Dní Zelených škôl sa žiaci a učitelia venujú netradičným a užitočným aktivitám prepojených s environmentálnou výchovou. Aktivity sú určené mnohokrát nie len žiakom a učiteľom škôl, ale aj rodičom a širšej verejnosti.

„Dni Zelených škôl sú pre nás priestorom ukázať "svetu" tie úžasné veci, čo školy robia počas celého roka. Práve obdobie okolo Dňa Zeme nám dáva možnosť poukázať na to, že táto udalosť by mala byť každodennou súčasťou našich životov, tak ako sa to snažia prezentovať aj naše školy. Veľmi si vážime, čo všetko žiaci v spolupráci s učiteľmi robia a ukazujú tak, že životné prostredie im nie je ľahostajné.“ hovorí Miroslava Piláriková, manažérka programu Zelená škola.

Mária Studeničová, koordinátorka programu Zelená škola na Základnej škole Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne spomína na minuloročný Deň Zelených škôl takto: „Žiaci sa naučili vystupovať pred obecenstvom, úspešne zvládali aj trému. Zvyšovali svoje sebavedomie, získavali nové informácie. Sami si zabezpečili množstvo pomôcok, materiálov a obrázkov. Už teraz rozmýšľajú nad ďalšími akciami, aby tak spestrili vyučovanie.“ Na tejto škole žiaci pripravili divadlo pre materskú školu, zostavovali solárnu sušičku ovocia, solárnu pec a meteostanicu.

Aktivity na zelených školách majú veľký úspech nie len  u žiakov, ale aj u rodičov. „Za posledné roky, odkedy organizujeme DZŠ a oslavu Dňa Zeme, sa okolité materské školy a rodičia veľmi tešia na deň, kedy nás prídu navštíviť a absolvujú zaujímavé aktivity, ktoré pre nich pripravujeme,“ vyjadrila sa Eva Hudáková z Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Moladava nad Bodvou.

 


Zdroj: Zivica
Zdieľať na facebooku