Cenové ponuky na realizáciu projektu EDUNET sú už známe

Ministerstvo dnes dostalo cenové ponuky na realizáciu kritizovaného projektu EDUNET.
Ministerstvo dnes dostalo cenové ponuky na realizáciu kritizovaného projektu EDUNET. / Foto: Bigstock

Verejné obstarávanie na projekt EDUNET, ktorým chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) zabezpečiť virtuálnu privátnu dátovú sieť, je takmer skončené. Predposlednou fázou celého procesu verejného obstarávania bolo otvorenie cenových ponúk predložených jednotlivými uchádzačmi dnes, 31. marca 2017, za prítomnosti jednotlivých uchádzačov a členov výberovej komisie. Poslednou fázou je už len následná kontrola celej dokumentácie na Úrade pre verejné obstarávanie.


Na základe predložených cenových ponúk bolo určené poradie uchádzačov. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť SWAN, a.s. Oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavuje jej cenová ponuka úsporu približne 14 mil. eur bez DPH. Cenové ponuky budú teraz preskúmané (odborná komisia bude skúmať jednotlivé položky uvedené v cenových ponukách), kontrolovať sa budú ešte raz aj jednotlivé dokumenty splnenia účasti, ktoré uchádzač s najnižšou cenovou ponukou predložil počas verejného obstarávania. Až po skončení týchto kontrol môže byť najnižšia cenová ponuka prijatá a môže byť vyhlásený víťaz verejného obstarávania, s ktorým bude môcť rezort školstva podpísať rámcovú zmluvu.

 

O podpise rámcovej zmluvy s víťazom verejného obstarávania rozhodne ministerstvo, avšak až po ukončení kontroly celého procesu verejného obstarávania, ktoré momentálne kontroluje aj Úrad pre verejné obstarávanie. Ako sa vyjadril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan: „Chcem počkať na výsledky kontroly z ÚVO. Ide o veľký a veľmi dôležitý projekt, a preto sa nechcem unáhliť a radšej počkať na výsledky tejto kontroly. Ak sa preukáže, že proces verejného obstarávania bol v poriadku, zmluvu podpíšem. Je totiž v našom záujme spustiť projekt čo najskôr a zabezpečiť služby pre našich žiakov, pedagógov a jednotlivé školy, ktoré projekt garantuje a ktoré budú vedieť zlepšiť vzdelávací proces na školách. Ak sa preukážu závažné pochybenia, budem prvý, ktorý bude tlačiť na nové verejné obstarávanie.“

Verejné obstarávanie na projekt EDUNET vyhlásilo MŠVVaŠ SR v novembri 2015 s ohľadom na nevyhnutnosť zvýšiť kvalitu požadovaných služieb zo strany škôl a školských zariadení a na základe snahy rezortu poskytnúť lepšie služby potrebné na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu. Funkcia projektu EDUNET je oveľa širšia ako u jeho predchodcu, projektu INFOVEK 2.

 

Projekt má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami s cieľom vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru. Školám ma tak poskytnúť kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje a teda zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú (napr. si objednávajú učebnice, čerpajú softvérové licencie a pod.). V rámci projektu budú školám poskytnuté v priemere 7 až 8-krát vyššie rýchlosti pripojenia, než tomu bolo v pôvodnom projekte INFOVEK. Z pohľadu služieb centrálneho riadenia budú poskytnuté úplne nové služby, ako je filtrovanie nevhodného obsahu podľa skupín užívateľov, prioritizácia dátovej prevádzky podľa typu aplikácie a podľa vyučovacieho času, jednotné prihlasovanie užívateľov pre WiFi a užívateľské aplikácie, monitoring prevádzky, služby ochrany a bezpečnosti siete pred útokmi zvonku, ale aj zvnútra.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 67 518 576,47 eur bez DPH.

 

Poradie uchádzačov na základe výšky predloženej cenovej ponuky (bez DPH) je nasledovné:

 

1. SWAN, a.s. – 53 690 089,88 eur bez DPH

2. Slovanet, a.s. – 54 317 625,20 eur bez DPH

3. Slovak Telekom, a.s. – 54 989 800,72 eur bez DPH.

Zdieľať na facebooku