Projekt „Moja prvá škola“ ponúka učiteľom nový vzdelávací modul

  Foto: Bigstock

BRATISLAVA, 15. marec 2017

Nezisková organizácia EDULAB spustila pre učiteľov na 1300 základných školách, ktoré sú zapojené do projektu „Moja prvá škola“ nový vzdelávací modul, v ktorom získajú viac zručností na využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX.

„Neustále skvalitňovanie a dopĺňanie interaktívneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX poskytuje učiteľom čoraz širšie možnosti jeho využitia. Vyučovanie tak môže byť pestrejšie, zábavnejšie a teda pre žiakov aj atraktívnejšie“, zdôvodňuje štart vzdelávacej série pre učiteľov Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá projekt „Moja prvá škola“ realizuje.

 

Aké nové didaktické materiály ponúka portál KOZMIX učiteľom?

Predovšetkým hotové námety na projektové vyučovanie, učiteľom známe pod názvom KOZMIX SCIENCE. Ide o moderné, komplexné, interaktívne, inšpiratívne, bádateľské projekty pripravené na okamžité využitie.

Portál je doplnený aj o didaktické materiály, pomocou ktorých môžu učitelia podporovať  tímovú prácu, teda vzájomnú spoluprácu žiakov pri učení. Počas vzdelávacieho modulu si učitelia vyskúšajú konkrétne tri metódy tímovej práce v triede - STAD, Šesť mysliacich klobúkov a Stanovištia. Používaním týchto metód môže učiteľom pomôcť dosiahnuť nielen zlepšenie individuálnych výsledkov svojich žiakov, ale ich aj naučiť kritickému mysleniu cez riešenie problémov z rôznych uhlov pohľadu.

Novinkou na portáli KOZMIX je aj sprístupnenie učebníc od vydavateľstva AITEC v interaktívnej forme. Sú vhodným doplnkom tlačených učebníc, avšak ich dostupnosť v elektronickej forme môže žiakov odbremeniť od prenášania učebníc v školskej taške zo školy domov a naopak. Učebnice sú spracované tak, že umožňujú okamžitú prácu učiteľa i žiaka na vyučovacej hodine.

 

Kedy sa uskutočnia semináre pre učiteľov?

Nový vzdelávací modul je určený výhradne pre učiteľov zo škôl zapojených do projektu „Moja prvá škola. Lektormi seminárov sú skúsení učitelia z praxe a prebiehajú celkom v 15 školiacich centrách neziskovej organizácie EDULAB po celom Slovensku. Termíny a bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke projektu www.mojaprvaskola.sk.

Projekt Moja prvá škola podporujú spoločnosti Agemsoft, Slovak Telecom a Samsung.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku