Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!

Deti zo základných škôl môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent v súťaži detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta.
Deti zo základných škôl môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent v súťaži detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta. / Foto: Shutterstock

Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (inovujme.sk) vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta.

Súťaž podnecuje deti ku kreativite, estetickému cíteniu a inovatívnemu rozmýšľaniu. Umožňuje im ukázať, ako vnímajú veci okolo seba a zmeny, ktoré svet čakajú. Už v prvom úspešnom ročníku súťažilo viac ako 700 kresieb z celého Slovenska. Žiaci spojili fantáziu s digitálnymi trendmi a výsledkom boli prekvapivé riešenia a originálny pohľad na svet v budúcnosti.

 

Technológie, vesmír a triedenie odpadu

Témami kresieb bolo uplatnenie technológií, kozmonautika, mimozemské civilizácie, ale aj dôležité úlohy spoločnosti, ako triedenie odpadu či ochrana životného prostredia. Výtvarnej technike ani farbám sa medze nekladú. Ak vidia deti svet pozitívne, dáva to dobré vyhliadky do budúcnosti aj nám, dospelým, hovorí generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Krajiny na celom svete naštartovali úsilie na povzbudenie svojho inovačného potenciálu vo všetkých oblastiach. Prvý ročník súťaže potvrdil správy zámer – komunikovať s deťmi a dať tak priestor aj ich rodičom a pedagógom. Výsledkom súťaže boli nielen kresby, ale aj vnímanie inovácií na školách. „Inovácie chápali deti ako nápady, sny, vízie, objavy, tvorivosť, ale aj novú myšlienku, ktorá je originálna, uviedla psychologička Mária Tóthová Šimčáková. V záverečnom workshope pre učiteľov a rodičov sa ukázalo, aké dôležité je rozvíjať kreativitu v každom veku a motivovať ľudí k originálnemu a odvážnemu pohľadu na svet okolo seba.

 

Talent a nápady žiakov základných škôl

V súťaži sú dve kategórie, do prvej sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii súťažia diela žiakov druhého stupňa. Svoje vízie, nápady a sny na výkrese môžu naskenovať alebo odfotiť smartfónom či tabletom a nahrať na webovú stránku www.buducnostsveta.sk. Výhercovia získajú hodnotné ceny.

Výtvarné diela do súťaže môžu poslať žiaci s podporou rodičov a učiteľov do 30. apríla 2017. O víťazoch rozhodne porota zložená zo zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a odborníkov z oblasti výtvarného umenia a detskej psychológie. Spoločne vyžrebujú špeciálnu Cenu Slovenských elektrární, jej víťaz získa pre svoju triedu celodenný zájazd do Energolandu v Mochovciach a ďalšie odmeny, ktoré sú pre ocenených účastníkov pripravené.

Výsledky súťaže nájdu jej účastníci na webovej stránke projektu 25. mája 2017. Zástupcovia SIEA osobne odovzdajú ceny víťazom na Deň detí 1. júna 2017.

Zdieľať na facebooku