Ministerstvo chce motivovať žiakov pri výbere študijných a učebných odborov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce. / Foto: Bigstock

16.2.2017 |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce motivovať žiakov, aby sa hlásili na študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce.

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj stavovskými, profesijnými a odborovými organizáciami preto pripravilo Zoznam  študijných odborov  a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
Žiakom základných škôl,  ktorí sa rozhodnú pre štúdium takýchto študijných a učebných odborov, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium. Jeho výška je odstupňovaná podľa konkrétne určeného priemerného prospechu žiaka. Okrem toho školy na takýchto žiakov dostanú o 10 % zvýšený normatívny príspevok.

Rovnako vypracoval rezort školstva aj  Zoznam študijných odborov  a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Na žiakov študujúcich v týchto odboroch bude normatív o 10 % znížený. Návrhy zoznamov boli prerokované Radou vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Zoznam študijných odborov nájdete na webovej stránke www.minedu.sk.

Čítajte viac o téme: Prijímacie skúšky
Zdieľať na facebooku