Princípy Školy s rešpektom pomôžu aj rodičom

Putovná edukačná výstava Školy s rešpektom je organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska.
Putovná edukačná výstava Školy s rešpektom je organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. / Foto: Rastislav Očenáš

„Posilňujeme dôležitých dospelých v zmene prístupu k deťom a mladým ľuďom a k zmene prostredia školy tak, aby z nej vychádzali jedinečné osobnosti, ktoré sú schopné rozvíjať svoj potenciál,“ je motto putovnej edukačnej výstavy Školy s rešpektom, ktorú v stredu 1. februára 2017 otvorí Nadácia pre deti Slovenska v priestoroch Eurovea v Bratislave.

 

Výstava fotografií a sformulovaných princípov Školy s rešpektom, ktorá bude návštevníkom obchodného centra sprístupnená do 14. februára, slovom i obrazom približuje pohľad na „inú“ školu – takú, kde sa deti cítia bezpečne a rady. Výstavu autorsky pripravili Aneta Chlebničanová, Peter Lenčo a Rastislav Očenáš, experti Inovačného vzdelávacieho centra v Nadácii pre deti Slovenska a odráža ich dlhoročné skúsenosti.

„Od roku 2010 mapujeme aj potreby detí a mladých ľudí v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. A jednou z nereflektovaných potrieb sú aj zastarané a nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania, ako aj absentujúca participácia detí a mladých ľudí,“ upozorňuje Aneta Chlebničanová. „Vo vzdelávacích programoch našej nadácie sme v praxi prichádzali na to, že opakujúce sa javy sú princípy, ktoré dokážu zasiahnuť nielen prostredie, ale aj celý výchovno-vzdelávací proces. Začali sme ich postupne popisovať a formulovať ako princípy Školy s rešpektom,“ opisuje ich vznik Aneta Chlebničanová. Zároveň zdôrazňuje, že „ich napĺňanie pomáha meniť školu zdola a vytvoriť zo školy prostredie, kde sa deti i učitelia cítia bezpečne, a odráža sa to v efektívnom učení.“

 

Foto: Rastislav Očenáš


Na otvorení výstavy budú mať slovo rodičia aj ich deti - Karin Haydu, Petra Bernasovská a Peter Bažík, ktorí benefične podporia otvorenie výstavy. Podelia sa so svojimi skúsenosťami so školami a vzdelávacím systémom. Nielen na slávnostné otvorenie, ktoré sa bude konať 1. februára 2017 o 16:30 h, ale aj počas celého trvania výstavy sú vítaní všetci, ktorých sa táto téma dotýka a zaujímajú sa o ňu. Táto spolupráca je ďalšou zo spoločných aktivít Eurovea a Nadácie pre deti Slovenska.

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie programy Nadácie pre deti Slovenska, napríklad v Základnej škole v Kvačanoch (okr. Liptovský Mikuláš), v Škole u Filipa v Banskej Bystrici, či v Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach). Jej realizáciu finančne podporila Koalícia pre deti Slovensko s podporou Nadácie Orange a Eurochild.

 

Foto: Rastislav Očenáš

 

Foto: Rastislav Očenáš

Foto: Rastislav Očenáš

Zdieľať na facebooku