Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým, čo chcú meniť starostlivosť o zdravie

Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým, čo chcú meniť starostlivosť o zdravie
Dana Rušinová: Grantový program DÔVERA rozväzuje ruky všetkým, čo chcú meniť starostlivosť o zdravie / Foto: Shutterstock

07. december 2016

„Je dôležité, aby sme menili prostredie, prístup i aktivity dospelých smerujúce k zlepšovaniu zdravia detí, aby sme tiež motivovali mladých ľudí k skvalitňovaniu prostredia ambulancií, či nemocníc, ale aj k uľahčovaniu ťažkých chvíľ, ktoré sa neraz s chorobou spájajú,“ zdôrazňuje Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska v súvislosti s prerozdelením 14 000 € z Grantového programu DÔVERA pre 16 organizácií, ktoré spája snaha zmierniť následky osudu, zlého zdravotného stavu, ale aj prevencia v predchádzaní chorôb či úrazov.

„Minule to boli farebné rúška deťom s onkologickým ochorení, teraz to bude kúpa nového koňa na hipoterapiu, ale aj aktivity mladých – budúcich zdravotníkov pre seniorov ohrozených Alzheimero-vou chorobou. Vieme, že naše zdravotníctvo má aj vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom veľké rezervy a práve mnohé z projektov, ktoré sme podporili, ukazujú hoci len malými krôčikmi cestu, ktorou by sa mohlo uberať,“ doplnila Dana Rušinová. „Vďaka nášmu partnerstvu s Nadáciou pre deti Slovenska sa zrodilo niekoľko programov na pomoc tým, ktorým život do cesty nadelil viac prekážok než sami dokážu zdolať. Nám v zdravotnej poisťovni Dôvera záleží na tom, aby starostlivosť o pacientov aj mimo zdravotníckych zariadení napredovala. Veľmi radi preto podporíme zmysluplné projekty zvyšujúce kvalitu liečby a kvalitu zdravia týchto pacientov,“ dodáva Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.

Grantový program Dôvera vznikol v roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník, pôvodne určený individuálnym žiadateľom aj organizáciám, od roku 2016 (po vzniku špeciálneho programu Bojovníci za zdravie) už len organizáciám. Jeho cieľom je podpora aktivít, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou civilizačných ochorení, ale aj lojálnym prístupom zamestnancov. Podporuje aktivity rozvoja spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri skvalitňovaní a rozširovaní doplnkovej starostlivosti, aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu, ale aj na zútulnenie zdravotníckych zariadení. Žiadatelia sa môžu uchádzať  o podporu aktivít rozvoja spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psycho-sociálnej starostlivosti o pacientov, podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení, podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. Do jesenného kola 4. ročníka sa prihlásilo 95 žiadateľov. Väčšinu žiadateľov tvorili mimovládne neziskové organizácie, ale aj školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia. Grantový Grantový program Dôvera je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. V roku 2015 bolo čerpanie fondu v celkovej výške 99 293 €.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá sa stará o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov. Okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu, v ktorej pôsobí a ľudí, ktorí potrebujú pomoc, radu, finančné zdroje či jej skúsenosti. Rozvíja verejnoprospešné projekty, nadväzuje spoluprácu s rôznymi organizáciami a stojí po boku ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

 

Zoznam podporených projektov: Grantový program Dôvera - vyhlásenie výsledkov

Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku