Prečo sa dnes navrhujú zelené budovy a ako fungujú? Aj toto sa učia deti v školách o architektúre

Porota s víťaznými prácami projektu Deti a architekútra 2016
Porota s víťaznými prácami projektu Deti a architekútra 2016 / Foto: Eurostav

Projekt pod názvom Deti a architektúra sa realizuje už od roku 2013. Vtedy išlo o pilotný projekt, ktorý prebiehal na 3 základných školách v Bratislave. Keďže mal mimoriadny ohlas u detí, organizátori sa rozhodli pripraviť vzdelávanie o architektúre pre žiakov piatych ročníkov na základných školách po celom Slovensku. Minulý rok sa do projektu zapojilo viac ako 50 škôl a viac ako 1 500 žiakov. Tento rok to bol už dvojnásobok, teda piataci z takmer 100 základných škôl po celom Slovensku sa  formou kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu vzdelávali nielen o slovenskej modernej architektúre ale aj o zelených budovách.


Už v máji tohto roku sme oslovili asi 150 základných škôl z celého Slovenska s ponukou zapojenia sa do projektu Deti a architektúra,“  hovorí Darina Lalíková, autorka projektu. Mnohé z týchto škôl sa do projektu zapojili už minulý rok a veľmi sa tešili, že sa s projektom pokračuje opäť od septembra 2016. Na tento rok autorka projektu pripravila aj úplne nový kreatívny e-learningový kurz na tému „Zelené budovy“. „Našou ambíciou bolo, aby sa už deti na základných školách oboznámili s tým, čo je dobrá a kvalitná slovenská architektúra a kto sú jej tvorcami a prečo sa v súčasnosti navrhujú zelené budovy, aké sú to zelené budovy a ako fungujú,“ hovorí Darina Lalíková.  Projektom Deti a architektúra chcú organizátori projektu, ktorými sú Vydavateľstvo EUROSTAV, spoločnosť Saint-Gobain Weber a OZ EUROARCH,  budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe, lebo sú presvedčení, že len ak budeme vzdelávať deti v tejto oblasti, len vtedy z nich môžu vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť a rozvíjať a zároveň budú chrániť aj našu prírodu a životné prostredie. Organizátori sú tiež presvedčení o tom, že sa nevenuje dostatočná pozornosť vzdelávaniu detí v oblasti estetiky, kultúry vrátane architektúry a ochrany životného prostredia a chceli by skúsiť túto medzeru vyplniť. Na vypracovaní kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu spolupracovali s firmou Gingers.

Deťom, ale aj učiteľom, sa e-learningový kurz o architektúre a zelených budovách veľmi páčil. Po jeho absolvovaní mali nakresliť obrázok na tému Architektúra a učitelia spomedzi všetkých nakreslených obrázkov vybrali tie najkrajšie a poslali ich organizátorom.

 

Porota vybrala tie najlepšie

Koncom októbra zasadala odborná porota zložená prevažne z architektov a vybrala tie najkrajšie, zo 487 zaslaných výtvarných prác detí, na ocenenie. Autorov 15 ocenených prác pozývajú organizátori do Bratislavy, kde sa bude 9. 12. 2016 o 15. hod. v Detskom múzeu SNM konať vernisáž 30 najkrajších výtvarných prác. Organizátori hradia deťom, ktoré pricestujú zo všetkých kútov Slovenska, ubytovanie v jednom z bratislavských hotelov, keďže na druhý deň, teda 10. 12. 2016 od 9. hod. pripravili pre pozvaných žiakov tematickú prechádzku po Bratislave. Jej cieľom bude osobná návšteva a prehliadka vybraných architektonických diel, o ktorých sa v projekte Deti a architektúra učili aj s komentárom autorky projektu D. Lalíkovej a významného slovenského architekta Ivana Kubíka.

 

Niekoľko reakcií na projekt DETI A ARCHITEKTÚRA od učiteliek:

Mgr. Zuzana Žbodáková, ZŠ s MŠ Považská Teplá

„S triedou 16 piatakov som kurz absolvovala na hodine výtvarnej výchovy, deťom sa to páčilo (pár dní pred tým sme navštívili v rámci exkurzie Bradlo a Mohylu gen. M. R. Štefánika - potešili sa, že túto významnú architektonickú pamiatku videli na vlastné oči a hneď ju identifikovali vo vašom kurze), na ďalších hodinách sa chystáme maľovať vysnívané domy a zelené budovy“.

 

Mgr. Magdaléna Bobeková, ZŠ Milana Mravca, Raková 950

„Sme zo školy v Rakovej a s radosťou sme sa zapojili do projektu a absolvovali oba kurzy. Moji žiaci si na kresbu vybrali zelenú architektúru, ktorá im je bližšia, predsa len viacerí majú doma solárne panely a podobne. Našich piatakov projekt veľmi zaujal a sami si chceli pozrieť prezentácie ešte aj doma.“

 

Katarína Šrámeková ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

„E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“

 

Mgr. Daša Birmonová, ZŠ Spojová, Banská Bystrica

„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody. Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“

 

3 najkrajšie ocenené výtvarné práce:

1. miesto: Alexa Kollárová, ZŠ Ul. M.R. Štefánika 910/51, Trebišov

 

 

2. miesto: Melánia Bujňáková, Príma, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad

 

 

3. miesto: Marianna Kohútová, ZŠ Diviaky nad Nitricou č. 121, 97225

Zdieľať na facebooku