Detské činy pomoci vo viac ako 100 obciach

Detské činy pomoci vo viac ako 100 obciach
Detské činy pomoci vo viac ako 100 obciach / Foto: Daniel Cibula

14.11.2016, Bratislava

Detská organizácia eRko vyhodnotila 13. novembra októbrovú kampaň, v ktorej vyzývala deti k všímavosti a nezištnej pomoci vo svojej obci. Do akcie sa zapojilo viac ako 3 100 detí a 615 vedúcich detských skupín. Detské činy pomoci mohli pred niekoľkými dňami oceniť obyvatelia 125 obcí z celého Slovenska. Okrem členov eRka, ktorí sa v skupinkách pravidelne schádzajú počas celého roka sa v 16. ročníku kampane pustili do pomoci vo svojom okolí aj žiaci z 15 školských zariadení.

 

Deti sa so svojimi animátormi na spoločné detské činy pomoci pripravovali už od začiatku októbra počas tématických stretnutí v ich voľnom čase. Výber svojho spoločného činu v obci konzultovali detské skupinky s učiteľmi, miestnymi kňazmi či svojimi rodičmi. Deti sa vďaka kampani učia zaujímať sa o svojich susedov, núdznych ľudí vo svojom okolí. Motivujú ich k tomu mladí dobrovoľníci, ktorí nachádzajú svoje zázemie medzi členmi eRka, ktorí majú možnosť absolvovať kurzy o práci s deťmi a využívať pripravené materiály a kampane.

 

Úpravy a upratovanie okolia, navštevovanie starých, darčeky pre ľudí na ulici, zbierky pre rodiny v núdzi, zbieranie plastových uzáverov pre choré deti, úprava opustených hrobov na cintorínoch... To je len niekoľko príkladov z mozaiky detských činov pomoci. Aktívne deti zjednocovalo v tomto roku motto Staňme sa šampiónmi lásky. Túto výzvu si organizátori všimli v príhovore pápeža Františka deťom k Jubilejnému roku milosrdenstva, ktorý predniesol v apríli.

 

Z viac ako sto skupinových činov vyberáme aspoň niekoľko zážitkov:

 

„Mali sme veľkú radosť, keď sme odovzdávali oblečenie, pretože sme videli, ako sa tešia aj naše deti aj deti, ktoré toto oblečenie dostali. Vyzbierané šatstvo sme zaniesli do rodín, ktoré nám poradil pán farár. Bol to silný zážitok, uvedomiť si, v akých podmienkach žijú niektoré rodiny.“ (animátorka Alica, Lužianky)

 

„Navštívili sme 90-ročnú babičku, ktorá býva sama. Napiekli sme koláč, vyrobili sme jej Knižku radosti z obrázkov a prianí. Zorganizovali sme tiež zbierku hračiek a oblečenia pre deti z okolia nášho mesta.“ (animátorka Anežka, Tvrdošín)

 

„My sme v sobotu pomáhali upratať Filagóriu, ktorá je za základnou školou. Kedysi tam bývali významný šľachtici našej obce.“ (animátorka Katarína, Granč-Petrovce)

Akcia Detský čin pomoci vznikla v roku 2000 z potreby viesť deti k všímavosti voči potrebám druhých. V projekte nejde len o veľké činy, ale aj o výchovu k zodpovednosti a osobnej iniciatíve cez konanie každodenných menších skutkov pomoci. Deti so svojimi vedúcimi počas kampane absolvovali tri stretká k téme milosrdenstvo.

Čítajte viac o téme: Ocenenia
Zdieľať na facebooku