S. Boledovič: Podpisy politikov pod Memorandom sú míľnikom kampane A DOSŤ!

  Foto: Kampaň A dosť!

Zbieraním podpisov lídrov politických strán a hnutí kandidujúcich v parlamentných voľbách pod Memorandum za lepšie vzdelávanie a budúcnosť Slovenska chcú iniciátori zavŕšiť prvú etapu občianskej kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!

V pondelok 29. februára 2016 dostali politici Memorandum obsahujúce 9 záväzkov vychádzajúcich z Alarmujúcich faktov A DOSŤ!. Záväzky Memoranda reflektujú odporúčania OECD pre Slovensko zverejnené minulý týždeň, požiadavky stavovských a odborových organizácií v školstve, analýzy volebných programov i diskusie s odborníkmi politických strán. Cieľom Memoranda je, aby sa vzdelávanie stalo skutočnou prioritou tejto krajiny a aby sa v otázke ďalšieho smerovania slovenského školstva dosiahol konsenzus naprieč politickým spektrom.

 

Záväzky v MEMORANDE:

  • Dlhodobá stratégia -  vytvoriť Národnú stratégiu školstva a vzdelávania a po dôkladnej verejnej diskusii vytýčiť dlhodobé smerovanie záväzné pre všetky vlády na nasledujúcich 10 rokov,
  • Inkluzívne vzdelávanie - zabezpečiť inkluzívnosť a mimoriadnu podporu pre vzdelávanie ohrozených detí s cieľom poskytnúť kvalitné vzdelanie a šancu na úspech v živote pre každé dieťa,
  • Materské školy - zabezpečiť dostatočné kapacity v materských školách s cieľom poskytnúť všetkým rodičom a ich deťom šancu na vzdelávanie od 3 rokov,
  • Základné a stredné školy - garantovať školám slobodu a spravodlivý systém financovania na žiaka s cieľom poskytovať rodičom možnosť výberu rôznorodých škôl pre svoje deti,
  • Vysoké školy, veda a výskum - vytvoriť systém nezávislej akreditácie a pravidiel financovania VŠ, vedy a výskumu s cieľom zvýšiť ich kvalitu a nastaviť pravidlá a systém ich fungovania podľa medzinárodných štandardov,
  • Príprava učiteľov - transformovať systém prípravy učiteľov a výrazne zvýšiť nároky na uchádzačov s cieľom pripraviť novú generáciu špičkových učiteľov, pripravených do praxe,
  • Platy učiteľov - zvýšiť priemerný plat učiteľov na úroveň 80% platov iných ľudí s VŠ vzdelaním s cieľom dať učiteľskej profesii spoločenskú atraktivitu a vážnosť a pritiahnuť do škôl tých najlepších,
  • Financie - zvyšovať financie na vzdelávanie každoročne minimálne o 150 mil. EUR s cieľom čo najskôr dosiahnuť úroveň priemeru štátov EÚ v ukazovateli % HDP,
  • Zjednotenie systému - zjednotiť financovanie všetkých škôl pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom garantovať všetkým školám, vrátane materských, transparentné priame financovanie od štátu.

 

"Očakávame, že politici po tom, ako deklarovali podporu školstvu a vzdelávaniu si osvoja tieto záväzky, ktoré by sa mali stať východiskom zmien v oblasti školstva a vzdelávania na Slovensku, že ich budú riešiť v dialógu naprieč politickým spektrom," zdôraznil koordinátor kampane Pavol Demeš.

 

16 iniciátorov občianskej kampane A DOSŤ!, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním v jeho rôznych podobách, sa od začiatku kampane v októbri 2015 snažilo poukázať na alarmujúci stav v školstve a vzdelávaní na Slovensku zverejnením kľúčových 9 alarmujúcich faktov z medzinárodných meraní a pozorovaní. Prvým krokom aktivít bolo naštartovanie otvorenej výzvy politikom, pod ktorú sa doteraz podpísalo viac ako 3000 jednotlivcov, organizácií a inštitúcií. Zorganizovali tematické okrúhle stoly s desiatkami odborníkov, aktivistov i predstaviteľov vzdelávacích iniciatív, diskusné fóra kľúčových predstaviteľov vzdelávania na Slovensku s politikmi. Absolvovali aj individuálne rokovania s odborníkmi politických strán, ako aj kľúčovými politikmi na najvyššej úrovni. Boli pozorovateľmi odborného tímu odborníkov pri školských odboroch, ktorý sformuloval požiadavky odborného prostredia pre budúcich zostavovateľov programového vyhlásenia novej vlády. Podarilo sa im vyburcovať verejnosť i politikov tak, že ku koncu predvolebnej kampane sa školstvo a vzdelávanie stalo jednou z najdiskutovanejších tém.

 

"Podpis Memoranda je míľnikom na ceste k nášmu cieľu. Vyvrcholením našej kampane by malo byt zakotvenie vzdelávania ako jednej z priorít programového vyhlásenia novej vlády a naštartovanie kľúčových zmien v školstve tak, aby začala zlepšovať kvalita vzdelávania našich detí v prospech ich lepšej budúcnosti, ako aj budúcnosti celého Slovenska!" upresnil na záver Stanislav Boledovič, hovorca kampane  A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!

Zdieľať na facebooku