Ministerstvo školstva hľadá dodávateľa dátových služieb pre školy

  Bigstock

Základné a stredné školy, ale aj materské školy dostanú takmer 10x rýchlejšie pripojenie na internet. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo verejnú súťaž na nový projekt EDUNET_SK. Projekt Infovek 2, prostredníctvom ktorého boli školám zabezpečované telekomunikačné a dátové služby, totiž v septembri 2016 skončí.


V rámci verejného obstarávania chce rezort pre školy vysúťažiť nielen vyššie rýchlosti pripojenia, ale aj v priemere takmer trikrát viac IKT zariadení. Poskytnuté budú aj úplne nové služby ako je filtrovanie nevhodného obsahu či monitoring prevádzky IKT zariadení, ich centrálna správa a dohľad.
Kým v súčasnosti platí MŠVVaŠ za školu v rámci projektu RIRŠ (Infovek2) pripojenú rýchlosťou 12 Mbps mesačne 155 € bez DPH, rezort školstva očakáva, že za tú istú školu pripojenú v rámci nového projektu EDUNET_SK pri rýchlosti 200 Mbps bude platiť sumu vo výške cca 150 € bez DPH.
EDUNET_SK zabezpečí školám virtuálnu privátnu sieť, cez ktorú budú prepojené aj s dátovým centrom rezortu. Nejde teda o klasické pripojenie, ako bežne používajú domácnosti. Na takejto sieťovej architektúre fungujú napríklad banky, ktoré pracujú s citlivými údajmi. Táto sieť bude spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, ako aj nároky na prenos dát. V praxi to znamená, že napríklad elektronické testovanie deviatakov bude prebiehať v garantovanom sieťovom prostredí. Sieť bude totiž možné izolovať od verejného internetu a zamedziť tak možným útokom.

 

Zároveň nebude možné dostať sa k žiadnym osobným údajom našich žiakov a učiteľov (výsledky testov, známky, zdravotné záznamy, osobné dáta) cez internet a ani nijakým neautorizovaným spôsobom - len v rámci tejto chránenej internej siete. Služby súvisiace s bezpečnosťou budú teda na rádovo vyššej úrovni v porovnaní s končiacim projektom.
Ministerstvo školstva zaslalo oznámenie o začatí verejného obstarávania - verejnú súťaž na nový projekt EDUNET_SK do Úradného vestníka Európskej únie a Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie dňa 27. 11. 2015.
Termín na predkladanie ponúk je stanovený na 27. januára 2016. Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby za celý predmet zákazky vrátane DPH za 48 mesiacov. Termín, kedy bude súťaž ukončená a následne podpísaná rámcová dohoda s úspešným uchádzačom, závisí od postupu verejného obstarávania.

 

Celková cena riešenia bude závisieť od počtu pripojených škôl a rozsahu objednaných služieb. Ak by boli pripojené úplne všetky školy a školské zariadenia na Slovensku – teda asi 7 000 lokalít a tie by dostali maximum rozsahu odoberaných služieb po dobu 48 mesiacov, odhadovaná predbežná cena je rámcovo cca. 67,5 mil. € bez DPH. MŠVVaŠ SR však predpokladá v prvom kroku pripojenie asi 2 500 škôl. Nový dodávateľ bude úspešný, len ak splní požadované podmienky ministerstva a zároveň jeho ponuka bude najlacnejšia.


Zdroj: Mnisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zdieľať na facebooku