Viac ako 400 000 EUR z eurofondov využíva odborná škola stavebná a geodetická v Košiciach

  Zdroj: Ministerstvo skolstva

Jednou z tisícky subjektov, ktoré získali podporu z eurofondov v rámci operačného programu Vzdelávanie je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1 z Košíc. Pomoc až vo výške 443 794,14 EUR efektívne využíva pre projekt s názvom Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce.


Mať intenzívny kontakt s praxou už počas štúdia a práca v teréne - to dnes rezonuje ako nevyhnutnosť pri uplatnení sa absolventov stredných škôl.
Inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach s dôrazom na prepojenie so svetom práce bolo hlavným cieľom projektu. Škola si kládla za prioritu prepojenie teoretického vyučovania s praxou prostredníctvom stavebných a geodetických firiem pôsobiacich na trhu práce.
Realizácia spoločného programu sa vydarila vďaka uzavretým dohodám o spolupráci s firmami zameranými na vykonávanie praktického cvičenia žiakov priamo na stavbách firiem. Žiaci sa zúčastnili praktického cvičenia priamo v podmienkach praxe, mali možnosť sledovať súčasné technologické postupy, používanie jednotlivých druhov stavebných materiálov, manažovanie systému riadenia výrobného procesu, čítanie výkresovej dokumentácie a zároveň aj získať požadované manuálne zručnosti. Študenti dostali priestor vidieť a zažiť celý chod realizácie stavebných diel. Rozsah spolupráce s firmami sa neorientoval len na staviteľstvo, ale aj na odbor geodézie, kartografie a katastra. Vybavenie pre túto oblasť vyučovacieho procesu je finančne veľmi náročné a preto spolupráca s firmami s modernou technikou je naozaj skvelou formou kooperácie. Žiaci počas praxe pracovali priamo v teréne.
Okrem praktickej časti projekt obsahoval aj aktivity zamerané na tvorbu učebných textov a inovovanie obsahu metód a foriem vyučovania. Túto časť škola taktiež realizovala v spolupráci s firmami.

Navrhované zmeny šité pre potreby praxe projektový tím premietol do Školského vzdelávacieho programu. Pedagógovia určili metódy a formy, ktoré škola môže využívať v rámci svojho vybavenia. Aj tieto pomôcky boli predmetom inovácie s pomocou finančných prostriedkov projektu pre vybavenie IKT. Škola spolupracovala opäť nielen s odbornými firmami, ale aj so sektorom školstva, napr. s Technickou univerzitou Košice, Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií a Stavebnou fakultou.
Projekt Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce je ukážkou dobrej tímovej spolupráce a naviazaním vzdelávacieho procesu na skutočné potreby praxe. Výskumná agentúra podporila tento projekt nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu.


Martina Slušná, Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku