Nadácia pre deti Slovenska ocení mestá a obce, ktorým záleží na deťoch

  Ilustračné foto: Bigstock

28. 10. 2015 |

Prvýkrát bude udelená cena „Komunita priateľská deťomsamosprávam, v ktorých sú deti a mladí rovnocennými partnermi dospelých. Nadácia pre deti Slovenska hľadá mestá a obce, ktoré môžu svojim prístupom motivovať a inšpirovať ostatné.


Návrhy na udelenie ocenenia môžu do konca novembra podávať samosprávy, organizácie, ale i jednotlivci prostredníctvom nominačného formulára  na stránke www.codetipotrebuju.sk. Nominované môžu byť samosprávy, ktorým záleží na názore detí a mladých ľudí, zaujímajú sa o ich potreby a zapájajú ich do plánovania svojej činnosti a napĺňajú ďalšie princípy, ktoré definovala Nadácia pre deti Slovenska. Ocenenie vychádza z niekoľkoročného projektu nadácie, v ktorom mapovala potreby detí a realizovala výskum formou fokusových skupín v 6 regiónoch Slovenska.

 

„Našou ambíciou je, aby postupne na Slovensku bola každá komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Sme presvedčení, že každá investícia do detí a mladých ľudí, v ktorej sú rovnocenní partneri, je dôležitou investíciou pre súčasnosť i budúcnosť našej spoločnosti.“, priblížila motiváciu k udeľovaniu ocenenia manažérka projektu Komunity priateľské deťom, Aneta Chlebničanová.

O víťazoch rozhodne 5-členná komisia zložená zo zástupcov Nadácie pre deti Slovenska, KOMUNÁLNEJ poisťovne, ZMOS a jedného nezávislého experta. V prvom ročníku bude hodnotiť obdobie od mája do novembra 2015. Cenu za prvý ročník si ocenení preberú v apríli 2016 na sneme ZMOS v Bratislave. Ocenenie bude udelené trom samosprávam a bude spojené s finančnou odmenou.

 


Nadácia pre deti Slovenska


Nadácia pre deti Slovenska je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v rôznych životných situáciách. Partnermi ocenenia sú KOMUNÁLNA poisťovňa a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Zdieľať na facebooku