Osobnosti vyzývajú ministra školstva k odsúdeniu novely školského zákona podporujúceho stigmatizáciu a šírenie nenávisti voči LGBTI+ ľudom na školách

Cieľom novely je „zákaz prezentácie a výučby sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“ na školách a v školských zariadeniach.
Cieľom novely je „zákaz prezentácie a výučby sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“ na školách a v školských zariadeniach. / Foto: Max Fischer/Pexels

5.12.2022 - Signatármi výzvy sú aj vedec Pavol Čekan, herečka Táňa Pauhofová, ekonóm Ivan Mikloš, evanjelická farárka Anna Polcková či  lauréti ceny Učiteľ Slovenska a Zlatý Ámos. Desiatky osobností z oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a spoločenského života vyzývajú ministra školstva Jána Horeckého, aby verejne odsúdil novelu školského zákona predloženú poslancami Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom.

 

Cieľom novely je „zákaz prezentácie a výučby sexuality propagujúcej homosexualitu, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“ na školách a v školských zariadeniach, ako aj „zákaz činnosti združení a realizácia prednášok a školení zameraných na podporu homosexuality, zmenu pohlavia alebo odchýlku od rodovej identity určenej pri narodení“. 

Po brutálnej vražde Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča si už nikto nemôže dovoliť mlčať a ticho sa prizerať predkladaniu zákonov, ktoré stigmatizujú druhých, podporujú nenávisť a

vedú ku strate nevinných životov,“ hovorí odborník na vzdelávanie a signatár výzvy Juraj Hipš.  

LGBTI+ mladých ľudí nájdeme na mnohých školách po celom Slovensku,“ upozorňuje Hipš. „Úlohou ministra školstva je vytvárať také prostredie v školách a školských zariadeniach, kde sa budú cítiť bezpečne všetky deti aj mladí ľudia vrátane LGBTI+ ľudí a preto žiadame Jána Horeckého, aby novelu verejne odsúdil a vyzval poslankyne a poslancov, aby za ňu nehlasovali ani v prvom čítaní.“

 

Signatári výzvy zdôrazňujú, že je to ten najmenší krok, ktorý minister školstva môže spraviť pre vytváranie bezpečného a rešpektujúceho prostredia pre všetky deti.

O novele školského zákona sa bude hlasovať V NR SR v najbližších dňoch. Predkladatelia zákona  v dôvodovej správe priznávajú, že inšpiráciou im je tzv. “Orbánov zákon”.  Maďarsko pre túto legislatívu čelí žalobe Európskej komisie na Súdnom dvore EÚ, pretože takúto právnu úpravu považuje za porušenie základných ľudských práv a slobôd.

Považujem za veľmi dôležitú, že k výzve sa pripojili rôzne osobnosti od vedkýň, umelcov, učiteliek až po predstaviteľov cirkví,“ dodáva Hipš. „To, čo všetkých signatárov spája je snaha vytvárať bezpečné a rešpektujúce prostredie pre všetky deti a mladých ľudí.


Celý text výzvy a zoznam signatárov nájdete na http://bit.ly/3XTHTho 

Link na novelu školského zákona  http://bit.ly/3izWgqX  

Zdieľať na facebooku