Cigarety si bez problému kúpi každé piate dieťa

  Foto: SOI

Túto nedeľu, 20. novembra, je Medzinárodný deň bez fajčenia. A hoci má fajčenie na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu, približne pätina dospelej populácie stále fajčí. Odborníci upozorňujú, že až 90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás fajčí až štvrtina (26 %) stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov[1]. Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou obchodnou inšpekciou na prelome leta[2] pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.

 

SOI vykonala v horizonte štyroch týždňov 604 kontrolných nákupov po celom Slovensku, pričom viac ako polovica (53,8 %) bola v predajných jednotkách, v ktorých je predaj tabakových výrobkov minoritný oproti ostatným tovarovým skupinám. Viac ako 31,6 % kontrol bolo realizovaných v trafikách a novinových stánkoch a 14,6 % kontrol bolo na čerpacích staniciach.  „Výsledky tohtoročných kontrol ukázali, že každé piate dieťa, osoba mladšia ako 18 rokov, si dokáže sama kúpiť tabakové výrobky. K neoprávnenému predaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v 131 prípadoch, čo predstavuje porušenie zákona v  21,69 % ,“ informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia a dodáva: „Vo väčšine prípadov (88,55 %) predávajúci bez problémov predali tabakové výrobky mladistvým od 15 rokov, avšak až v 11,45 % prípadoch nemali problém predať cigarety aj maloletým deťom, vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré navštevujú ešte len základnú školu.“ 

 

V priložených tlačových správach ďalej nájdete:

  • Detailné výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veci predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, ktoré sa konali v mesiacoch august – september 2022
  • Opatrenia, ku ktorým pristúpia členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu, predávajúci tabakové výrobky, v záujme lepšieho uplatňovania práv a povinností pri predaji tabakových výrobkov 
  • Preventívne kroky iniciatívy Na veku záleží a projektu H3KNISA, ktorý cieli na rizikovú vekovú skupinu  stredoškolákov 
  • Odporúčania odborníkov, čo robiť, aby dieťa prestalo fajčiť alebo aby vôbec fajčiť nezačalo


 


[1] Reprezentatívny Focus prieskum 2020 – zameraný na fajčenie mladých Slovákov vo veku 15 – 17 rokov.
[2] SOI - celoslovenská kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, vykonaná v období od 15. augusta do  9. septembra 2022.

Zdieľať na facebooku