V máji sa uskutočnia prijímacie pohovory na stredné školy

Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 na stredné školy.
Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 na stredné školy. / Foto: Unsplash

 Bratislava 2. mája (TASR) - Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2022/2023 na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu či na konzervatóriá sú v máji. Prvý termín prijímacích pohovorov pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, je stanovený na pondelok alebo následne na utorok 3. mája, druhý na 9. alebo 10. mája.
      

Pri odboroch vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, sa uskutoční prvý termín prijímacích pohovorov 4. až 6. mája. Druhý termín bude od 11. do 13. mája.
      

Z usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy na školský rok 2022/2023 vyplýva, že riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18. mája a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa na prijímacej skúške zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení. Týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. augusta.
      

"Zákonný zástupca najneskôr 23. mája (23.59 h) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie," uvádza sa v usmernení. Zároveň sa zákonný zástupca môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Zdieľať na facebooku