Na piatich základných školách v Bratislavskom kraji rozšíria aj vďaka eurofondom kapacity

  

Bratislava 27. apríla (TASR) - Na piatich základných školách (ZŠ) v Bratislavskom kraji rozšíria kapacity aj vďaka eurofondom. Ide o projekt nadstavby a prístavby ZŠ v Rohožníku, rozšírenia kapacity ZŠ Ostredková v bratislavskom Ružinove, prístavby k ZŠ Na bielenisku v Pezinku, rozšírenia kapacít ZŠ Javorová alej v Chorvátskom Grobe a rozšírenia i modernizácie ZŠ v Lozorne. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.      
      

Projekty boli schválené v druhom kole hodnotiaceho procesu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Sú v celkovej sume takmer 12 miliónov eur. Spolu s projektami podporenými v prvom kole, ide na podporu kapacít v školách v bratislavskom regióne viac ako 47 miliónov eur. Aktuálne prebieha hodnotiaci proces pri žiadostiach predložených v treťom kole výzvy, kde na podporu čaká ďalších šesť projektov.
      

"Chýbajúce kapacity v základných školách sú obrovským problémom našich samospráv. Obyvateľov v našom kraji každý rok pribúda najmä migráciou. Tlak je aktuálne ešte znásobený situáciou na Ukrajine. Jej následkom je, že na územie Bratislavského kraja smeruje množstvo ďalších rodín, pre ktoré musíme zabezpečiť zodpovedajúcu infraštruktúru služieb," objasnil predseda BSK Juraj Droba.
      

Ďalej priblížil, že v mnohých mestách a obciach kapacity základných škôl nestačia pokrývať dopyt. Preto oceňuje prístup Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré na tieto potreby reflektovalo vyhlásením výzvy na podporu kapacít v základných, ale tiež materských školách.
      

Analýza spracovaná v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK ukázala, že v regióne aktuálne chýba v základných školách zhruba 360 kmeňových tried. Podporené projekty z prvého kola prinesú 121 nových tried. Päť aktuálne schválených projektov z druhého kola vytvorí ďalších 37 kmeňových tried.
      

"IROP a jeho podporu berieme ako prvú fázu navyšovania kapacít základných škôl v kraji. Ďalšie projekty sa pripravujú pre financovanie z Plánu obnovy a odolnosti," priblížil riaditeľ odboru implementácie operačných programov na Úrade BSK Peter Furik. Pri rastúcich cenách a nákladoch investičných projektov si podľa jeho slov mestá a obce také veľké investície nevedia dovoliť z vlastných prostriedkov.

Zdieľať na facebooku