Zdravotnícki pracovníci môžu pôsobiť v školách a školských zariadeniach

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 25. januára (TASR) - V školách, škôlkach a školských zariadeniach už môžu pôsobiť zdravotnícki pracovníci a žiakom poskytovať zdravotnú starostlivosť. Školy môžu na tento účel vytvárať podmienky v zmysle novely školského zákona, ktorá v januári nadobudla účinnosť. Podľa jej autorov má riešiť problémy z praxe a prípady, keď žiakom nemal kto v škole poskytnúť potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.
      

Zákonom sa po novom stanovuje možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, verejným zdravotníkom alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní. Rozsah výkonov, ktoré môže zdravotník v škole vykonávať, limituje podľa zákona rozsah praxe výkonu zdravotníckeho povolania, na výkon ktorého spĺňa pracovník podmienky, a materiálno-technické vybavenie školy.
      

Nové znenie právnej úpravy precizuje aj informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, alebo zástupcu zariadenia, ktorý sa bude vyžadovať na poskytnutie starostlivosti. Má sa tak predísť poskytovaniu starostlivosti bez vedomia zákonného zástupcu žiaka či školy. Zdravotník bude tiež povinný viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Dohľad má vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, uložiť bude môcť aj pokuty.

Zdieľať na facebooku