Ministerstvo školstva počas 5 dní po ukončení izolácie dôrazne odporúča nosiť žiakom respirátor

Foto: Pexels
  Foto: Pexels

Bratislava 25. januára (TASR) – Školský semafor, ktorý je manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení v školskom roku 2021/2022, prešiel k utorku ďalšou aktualizáciou. Dôvodom je vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zároveň žiakom dôrazne odporúča počas piatich dní po ukončení izolácie nosiť respirátor a nezúčastňovať sa na mimoškolských aktivitách.
      

V školskom semafore sa uvádza, že podmienky izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na toto ochorenie stanovujú vyhlášky ÚVZ SR. "Izolácia je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na to určenom," píše sa v aktualizovanom školskom semafore. Izolácia trvá päť dní od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.
      

"Po ukončení päťdňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších päť dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do šiestich rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom," uviedol rezort školstva. Počas piatich dní po ukončení izolácie dôrazne ministerstvo školstva odporúča, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi mimo svojej triedy a nosili respirátor.
      

Karanténa je určená pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia. "Trvá päť dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Po ukončení karantény tieto osoby musia mať päť dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú očkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, pričom neprejavujú klinické príznaky ochorenia COVID-19," píše sa v školskom semafore. Tieto osoby sú povinné mať sedem dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do šiestich rokov. Žiaci v škole a školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
 

Zdieľať na facebooku