Školský výbor vzal na vedomie správu o stave a úrovni vzdelávania v školách

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Bratislava 20. januára (TASR) – Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vo štvrtok na svojom rokovaní správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2020/2021, ktorú vzal zároveň na vedomie.  
      

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) z dôvodu pandémie zohľadnila v školskom roku 2020/2021 vo svojej inšpekčnej činnosti obmedzenie a prerušenie prezenčného vzdelávania a prechod na dištančné vzdelávanie. Školskí inšpektori zaslali 49 upozornení zriaďovateľom škôl a školských zariadení a 12 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). V uplynulom školskom roku boli z dôvodu pandémie podľa slov štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlany Síthovej úplne vynechané naplánované komplexné inšpekcie v materských, základných a stredných školách. "V tomto období boli vykonané inšpekcie na základe sťažností. Po obnovení prezenčného vyučovania boli školám zadané dotazníky pre riaditeľov zamerané na priebeh dištančného vzdelávania a adaptačné obdobie po návrate do škôl," uvádza sa v správe ŠŠI.
      

V období od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2021 bolo do centrálnej evidencie podaní kancelárie hlavného školského inšpektora doručených spolu 677 podaní, z toho približne 600 podaní smerovalo voči školám a školským zariadeniam zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR. Z celkového počtu podaní bolo 366 vyhodnotených ako sťažnosť a 181 bolo prešetrených.
      

ŠŠI sa zaoberala aj procesom výberových konaní na obsadenie pozícií riaditeľov škôl. Na základe postrehov a skúseností konštatuje, že je potrebné zo strany zriaďovateľa zabezpečiť vzdelávanie zamerané na zvládnutie povinností predsedu rady školy, prípadne aj vydať vzory príslušnej dokumentácie pre predsedov rád škôl.
      

Štátna školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská vo štvrtok poznamenala, že ŠŠI sa zaoberala aj návratom detí do škôl. Podľa jej slov už aj školy, kde bol problém s dištančným vzdelávaním niektorých žiakov, našli spôsoby na to, ako dostať vzdelávanie aj k týmto žiakom. ŠŠI sa zaoberala aj procesom prijímacích skúšok na stredné školy. Podľa jej slov sa v tomto období idú viac zamerať na "malotriedky".
 

Zdieľať na facebooku