V rámci výzvy Pomocný vychovávateľ pre materské školy bude podporených 283 škôlok

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

 Bratislava 20. januára (TASR) – V rámci výzvy Pomocný vychovávateľ pre materské školy (MŠ) bude podporených 283 MŠ, ktoré získajú finančné prostriedky na 340 vychovávateľov v celkovej sume 5.068.415 eur. Z Plánu obnovy a odolnosti SR budú podporované v roku 2022 a 2023. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.  
      

Cieľom výzvy je podpora MŠ a špeciálnych MŠ prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. "V rámci výzvy bolo zaslaných ministerstvu 361 žiadostí, avšak jedna MŠ svoju žiadosť následne stiahla, takže hodnotených bolo 360 žiadostí," konštatuje rezort školstva.
      

Žiadosti boli hodnotené v súlade s kritériami, ktoré boli zverejnené vo výzve. Traja vychovávatelia boli schválení MŠ, ktoré získali aspoň 50 bodov a žiadali o troch vychovávateľov. Dvoch vychovávateľov získajú tie MŠ, ktoré získali aspoň 15 bodov a žiadali o dvoch alebo troch. Jeden vychovávateľ bol pridelený MŠ, ktoré získali aspoň 12 bodov.
      

Z celkovej sumy viac ako piatich miliónov eur, ktoré majú smerovať na tento zámer, je na tento rok schválených 2.874.756 eur. V roku 2023 ide o sumu 2.193.659 eur.

Zdieľať na facebooku